Mesačný prehľad kritických a závažných softvérových zraniteľností

Mesačný prehľad kritických a závažných softvérových zraniteľností.

Mesačný prehľad – 06/2024 PDF (285 kB)
Mesačný prehľad – 05/2024 PDF (272 kB)
Mesačný prehľad – 04/2024 PDF (264 kB)
Mesačný prehľad – 03/2024 PDF (264 kB)
Mesačný prehľad – 02/2024 PDF (264 kB)
Mesačný prehľad – 01/2024 PDF (278 kB)

Mesačný prehľad – 12/2023 PDF (260 kB)
Mesačný prehľad – 11/2023 PDF (276 kB)
Mesačný prehľad – 10/2023 PDF (281 kB)
Mesačný prehľad – 09/2023 PDF (275 kB)
Mesačný prehľad – 08/2023 PDF (291 kB)
Mesačný prehľad – 07/2023 PDF (287 kB)
Mesačný prehľad – 06/2023 PDF (609 kB)
Mesačný prehľad – 05/2023 PDF (216 kB)
Mesačný prehľad – 04/2023 PDF (255 kB)
Mesačný prehľad – 03/2023 PDF (257 kB)
Mesačný prehľad – 02/2023 PDF (251 kB)
Mesačný prehľad – 01/2023 PDF (257 kB)

Mesačný prehľad – 12/2022 PDF (243 kB)
Mesačný prehľad – 11/2022 PDF (266 kB)
Mesačný prehľad – 10/2022 PDF (255 kB)
Mesačný prehľad – 09/2022 PDF (252 kB)
Mesačný prehľad – 08/2022 PDF (246 kB)
Mesačný prehľad – 07/2022 PDF (707 kB)
Mesačný prehľad – 06/2022 PDF (701 kB)
Mesačný prehľad – 05/2022 PDF (724 kB)
Mesačný prehľad – 04/2022 PDF (743 kB)
Mesačný prehľad – 03/2022 PDF (733 kB)
Mesačný prehľad – 02/2022 PDF (737 kB)
Mesačný prehľad – 01/2022 PDF (270 kB)

Mesačný prehľad – 12/2021 PDF (750 kB)
Mesačný prehľad – 11/2021 PDF (733 kB)
Mesačný prehľad – 10/2021 PDF (733 kB)
Mesačný prehľad – 09/2021 PDF (225 kB)
Mesačný prehľad – 08/2021 PDF (205 kB)
Mesačný prehľad – 07/2021 PDF (266 kB)
Mesačný prehľad – 06/2021 PDF (708 kB)
Mesačný prehľad – 05/2021 PDF (760 kB)
Mesačný prehľad – 04/2021 PDF (265 kB)
Mesačný prehľad – 03/2021 PDF (279 kB)
Mesačný prehľad – 02/2021 PDF (739 kB)
Mesačný prehľad – 01/2021 PDF (263 kB)

Mesačný prehľad – 12/2020 PDF (255 kB)
Mesačný prehľad – 11/2020 PDF (749 kB)
Mesačný prehľad – 10/2020 PDF (260 kB)
Mesačný prehľad – 09/2020 PDF (731 kB)
Mesačný prehľad – 08/2020 PDF (746 kB)
Mesačný prehľad – 07/2020 PDF (820 kB)
Mesačný prehľad – 06/2020 PDF (781 kB)
Mesačný prehľad – 05/2020 PDF (827 kB)
Mesačný prehľad – 04/2020 PDF (811 kB)
Mesačný prehľad – 03/2020 PDF (769 kB)
Mesačný prehľad – 02/2020 PDF (818 kB)
Mesačný prehľad – 01/2020 PDF (725 kB)

Mesačný prehľad – 12/2019 PDF (787 kB)
Mesačný prehľad – 11/2019 PDF (769 kB)
Mesačný prehľad – 10/2019 PDF (806 kB)
Mesačný prehľad – 09/2019 PDF (828 kB)
Mesačný prehľad – 08/2019 PDF (719 kB)
Mesačný prehľad – 07/2019 PDF (710 kB)
Mesačný prehľad – 06/2019 PDF (733 kB)
Mesačný prehľad – 05/2019 PDF (741 kB)
Mesačný prehľad – 04/2019 PDF (785 kB)
Mesačný prehľad – 03/2019 PDF (533 kB)
Mesačný prehľad – 02/2019 PDF (441 kB)
Mesačný prehľad – 01/2019 PDF (521 kB)

Mesačný prehľad – 12/2018 PDF (542 kB)
Mesačný prehľad – 11/2018 PDF (642 kB)
Mesačný prehľad – 10/2018 PDF (255 kB)
Mesačný prehľad – 09/2018 PDF (620 kB)
Mesačný prehľad – 08/2018 PDF (597 kB)
Mesačný prehľad – 07/2018 PDF (619 kB)
Mesačný prehľad – 06/2018 PDF (463 kB)
Mesačný prehľad – 05/2018 PDF (493 kB)
Mesačný prehľad – 04/2018 PDF (669 kB)
Mesačný prehľad – 03/2018 PDF (669 kB)
Mesačný prehľad – 02/2018 PDF (634 kB)
Mesačný prehľad – 01/2018 PDF (227 kB)

Mesačný prehľad – 12/2017 PDF (124 kB)
Mesačný prehľad – 11/2017 PDF (118 kB)
Mesačný prehľad – 10/2017 PDF (124 kB)
Mesačný prehľad – 09/2017 PDF (111 kB)
Mesačný prehľad – 08/2017 PDF (103 kB)
Mesačný prehľad – 07/2017 PDF (469 kB)
Mesačný prehľad – 06/2017 PDF (118 kB)
Mesačný prehľad – 05/2017 PDF (118 kB)
Mesačný prehľad – 04/2017 PDF (499 kB)
Mesačný prehľad – 03/2017 PDF (858 kB)
Mesačný prehľad – 02/2017 PDF (747 kB)
Mesačný prehľad – 01/2017 PDF (751 kB)

Mesačný prehľad – 12/2016 PDF (755 kB)
Mesačný prehľad – 11/2016 PDF (758 kB)
Mesačný prehľad – 10/2016 PDF (770 kB)
Mesačný prehľad – 09/2016 PDF (762 kB)
Mesačný prehľad – 08/2016 PDF (758 kB)
Mesačný prehľad – 07/2016 PDF (754 kB)
Mesačný prehľad – 06/2016 PDF (782 kB)
Mesačný prehľad – 05/2016 PDF (767 kB)
Mesačný prehľad – 04/2016 PDF (766 kB)
Mesačný prehľad – 03/2016 PDF (764 kB)
Mesačný prehľad – 02/2016 PDF (781 kB)
Mesačný prehľad – 01/2016 PDF (762 kB)

Mesačný prehľad – 12/2015 PDF (763 kB)
Mesačný prehľad – 11/2015 PDF (749 kB)
Mesačný prehľad – 10/2015 PDF (747 kB)
Mesačný prehľad – 09/2015 PDF (832 kB)
Mesačný prehľad – 08/2015 PDF (762 kB)
Mesačný prehľad – 07/2015 PDF (777 kB)
Mesačný prehľad – 06/2015 PDF (61,3 kB)
Mesačný prehľad – 05/2015 PDF (629 kB)
Mesačný prehľad – 04/2015 PDF (729 kB)
Mesačný prehľad – 03/2015 PDF (756 kB)
Mesačný prehľad – 02/2015 PDF (752 kB)
Mesačný prehľad – 01/2015 PDF (938 kB)

Mesačný prehľad – 12/2014 PDF (624 kB)
Mesačný prehľad – 11/2014 PDF (815 kB)
Mesačný prehľad – 10/2014 PDF (512 kB)

Posledná aktualizácia