Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo CSIRT.SK bolo vypracovávané v súlade s požiadavkami uvedenými vo výnose MF SR  č. MF 013261/2008-132 o štandardoch pre IS verejnej správy. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádnych štýlov (CSS), podpory jazykov Java a JavaScript.

Celý obsah webového sídla je definovaný v relatívnych jednotkách je možné ho jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Webové sídlo CSIRT.SK  bolo validované službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS a zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.

Pri prehliadaní nášho webu odporúčame používať aktuálne verzie podporovaných prehliadačov.

Posledná aktualizácia