Legislatíva

Táto časť obsahuje prehľad štandardov a príslušnej legislatívy v oblasti informačnej bezpečnosti.

ISO/IEC

– Prehľad štandardov ISO/IEC 27000

Slovenská republika

– Legislatíva v SR

Európska únia

– Európska legislatíva

Legislatívny slovník

– Legislatívny slovník

Posledná aktualizácia