Školiace a výcvikové stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor Verejnej správy

Projekt prináša školiace a výcvikové stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS, vybavené potrebným IKT a spĺňajúce moderné štandardy pre špecializovaný výcvik v oblasti IB a KyB. Školiace a výcvikové stredisko umožní realizáciu špecializovaných výcvikov v oblasti kybernetickej bezpečnosti so zameraním pre zamestnancov verejnej správy.

VJ CSIRT od dnešného dňa spúšťa prihlasovanie pre Areńu, ako aj Tabletop.

Registračný formulár je dostupný na: https://forms.office.com/e/KDbnf6sZHH