Dokumenty

V tejto sekcii nájdete dokumenty vládnej jednotky CSIRT.SK

Zvyšovanie povedomia ohľadom kybernetickej bezpečnosti

Jednotka CSIRT.SK sa v rámci svojej činnosti venuje tiež zvyšovaniu povedomia ohľadom kybernetickej a informačnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa na internete. Zamestnancom organizácií vo svojej konštituencii poskytuje tematické školenia. V tomto príspevku uverejňujeme prezentáciu zo školenia “Informačná bezpečnosť”, určeného pre budovanie všeobecného prehľadu zamestnancov. Informácie z neho pomôžu účastníkom vyhnúť sa bežným rizikám, ktoré stretnú online v pracovnom aj osobnom živote.

CSIRT.SK – Informačná bezpečnosť

Naše publikácie

V tejto časti uvádzame materiály publikované útvarom CSIRT.SK.

Mesačné prehľady kritických a závažných softvérových zraniteľností

Mesačné prehľady kritických a závažných softvérových zraniteľností sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.

Mesačné správy CSIRT.SK

Mesačné správy CSIRT.SK sú spracovávané od augusta 2018 a sú dostupné na tomto odkaze.

Štatistiky

Štatistiky kybernetických incidentov zdokumentované CSIRT.SK.

Infogratiky

Tu nájdete prehľadné a pútavé infografiky, ktoré zobrazujú rôzne aspekty kybernetickej bezpečnosti.

Posledná aktualizácia