Naše publikácie

V tejto sekcii nájdete dokumenty vládnej jednotky CSIRT.SK

Zvyšovanie povedomia ohľadom kybernetickej bezpečnosti

Jednotka CSIRT.SK sa zameriava aj na zvyšovanie povedomia o kybernetickej a informačnej bezpečnosti a zodpovednom správaní sa na internete prostredníctvom tematických školení pre inštitúcie.

Mesačné prehľady kritických a závažných softvérových zraniteľností

Mesačné prehľady kritických a závažných softvérových zraniteľností sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.

Mesačné správy CSIRT.SK

Mesačné správy CSIRT.SK sú spracovávané od augusta 2018 a sú dostupné na tomto odkaze.

Štatistiky

Štatistiky kybernetických incidentov zdokumentované CSIRT.SK.

Malvérové analýzy

Publikované malvérové analýzy VJ CSIRT.

Systém Achilles (Novel Vulnerability Management System)

Vládna jednotka CSIRT prevádzkuje systém Achilles, ktorý bol vybudovaný na manažment zraniteľností z pohľadu útočníka útočiaceho z prostredia verejného internetu. V systéme Achilles VJ CSIRT skenuje, spracováva informácie o zraniteľnostiach a informuje kontrolovanú inštitúciu o zraniteľnostiach, ktoré sú detegovateľné z verejného internetu.

Achilles (874 kB) [2024]

Posledná aktualizácia