Rady a návody

Obsah zo starého webu momentálne migrujeme na nový web.

Návody a odporúčania

V tejto časti uvádzame návody a odporúčania pre používanie, konfiguráciu a zabezpečenie zariadení IKT vrátane koncových staníc (desktopov, notebookov) a serverov.

Bezpečnosť IS organizácie

Odporúčané postupy pre zníženie pravdepodobnosti výskytu alebo dopadov niektorých štandardných rizík na informačnú infraštruktúru.

Metodika zabezpečenia IKT

Informačné systémy a prostriedky používané v organizácií musia byť zabezpečené takým spôsobom, aby sťažovali kompromitáciu infraštruktúry a aby v prípade kompromitácie služby alebo systému boli dôsledky incidentu minimalizované.

Archív

Obsah zo starého webu momentálne priebežne migrujeme na nový web. Starý web nájdete na tomto odkaze.

Posledná aktualizácia