Návody a odporúčania

V tejto časti uvádzame návody a odporúčania pre používanie, konfiguráciu a zabezpečenie zariadení IKT vrátane koncových staníc (desktopov, notebookov) a serverov.

Informačná bezpečnosť je okrem dodržiavania bezpečnostných zásad závislá najmä od schopnosti používateľa alebo administrátora zachovať obozretnosť a správne reagovať na neočakávané situácie. Je odporúčané pre používateľov a administrátorov sledovať bezpečnostné zdroje týkajúcich sa bezpečnostných slabín, hrozieb, postupov a štandardných typov útokov.

 1. SPF, DKIM, DMARC: Odporúčané nasadenie overovacích a autorizačných systémov pre e-mailové servery (05-2021)
 2. MS Office: Prečo používať formát Open XML (docx ..) namiesto binárneho (doc ..) (03-2021)
 3. Odporúčané videokonferenčné riešenia (09-2020)
 4. Microsoft Windows Telemetria (01-2021)
 5. Šifrovanie e-mailov a súborov pomocou PGP (08-2019)
 6. Manažér hesiel KeePass (10-2018)
 7. Kritické bezpečnostné opatrenia
 8. Sociálne inžinierstvo
 9. Bezpečnosť organizácie
 10. Insider threat – Je vaša organizácia pripravená na hrozby z vnútra?
 11. Outsourcing informačných technológií a bezpečnosť
 12. Zvyšovanie bezpečnostného povedomia
 13. Štandardy informačnej bezpečnosti
 14. Bezpečnosť mobilných aplikácií
Posledná aktualizácia