Návody a odporúčania

V tejto časti uvádzame návody a odporúčania pre používanie, konfiguráciu a zabezpečenie zariadení IKT vrátane koncových staníc (desktopov, notebookov) a serverov.

Informačná bezpečnosť je okrem dodržiavania bezpečnostných zásad závislá najmä od schopnosti používateľa alebo administrátora zachovať obozretnosť a správne reagovať na neočakávané situácie. Je odporúčané pre používateľov a administrátorov sledovať bezpečnostné zdroje týkajúcich sa bezpečnostných slabín, hrozieb, postupov a štandardných typov útokov.

PGP šifrovanie e-mailov a súborov

Návod na vytvorenie, import a export PGP kľúčov pre Kleopatru (08-2022)

Návod PGP pre MS Outlook(08-2022)

Šifrovanie e-mailov a súborov pomocou PGP – Thunderbird, Kleopatra a konzola (08-2019)

Strojové učenie

Odporúčania pre ChatGPT (03-2023)

Webové služby, e-mail a cloud

WordPress hardening manuál (07-2024)

Apache hardening manuál (03-2024)

Bezpečné nastavenie prístupu do cloudového prostredia (11-2023)

SPF, DKIM, DMARC: Odporúčané nasadenie overovacích a autorizačných systémov pre e-mailové servery (05-2021)

Ako nahlasovať podozrivé e-maily (07-2024)

Operačné systémy

Microsoft Windows Telemetria (01-2021)

Bežné softvérové produkty

MS Office: Prečo používať formát Open XML (docx ..) namiesto binárneho (doc ..) (03-2021)

Odporúčané videokonferenčné riešenia (09-2020)

Zvyšovanie informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Prečo je ukladanie hesiel do prehliadača nebezpečné? (03-2024)

Manažér hesiel KeePass (10-2018)

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia

Štandardy informačnej bezpečnosti

Kritické bezpečnostné opatrenia

Sociálne inžinierstvo

Bezpečnosť organizácie

Insider threat – Je vaša organizácia pripravená na hrozby z vnútra?

Outsourcing informačných technológií a bezpečnosť

Mobilné zariadenia

Bezpečnosť mobilných aplikácií

Posledná aktualizácia