Návod na vytvorenie, import a export PGP kľúčov

V tejto časti uvádzame návody a odporúčania pre používanie a konfiguráciu PGP šifrovania mailov pomocou nástroja Kleopatra a MS Outlook. Odporúčania sú rozdelené do viacerých dokumentov.

  1. Návod PGP pre MS Outlook – obsahuje kompletný návod pre inštaláciu PGP pre OS Windows.
  2. Vytvorenie páru PGP kľúčov – obsahuje vytvorenie vlastného páru PGP kľúčov v nástroji Kleopatra.
  3. Export verejného kľúča – obsahuje kroky potrebné pre export vlastného verejného PGP kľúča.
  4. Import verejného kľúča (ako umožniť začať šifrovanú komunikáciu) – obsahuje kroky potrebné pre import cudzieho verejného PGP kľúča.
  5. Vytvorenie revokačného certifikátu – obsahuje kroky potrebné pre tzv. revokáciu kľúča, v prípade odcudzenia alebo vypršania jeho platnosti.

Posledná aktualizácia