20 kritických opatrení pre správcov systémov

Americký SANS Institute vytvoril dokument “20 Critical Security Controls“, čo je 20 prioritizovaných oblastí opatrení, ktoré sú aplikovateľné na rôzne typy organizácií a ktoré sú efektívne na blokovanie v súčasnosti najčastejšie sa vyskytujúcich známych útokov a útokov očakávaných v blízkej budúcnosti. Je vhodné upozorniť, že ide o opatrenia technického charakteru. Na dosiahnutie komplexnej ochrany informačných systémov je potrebné vziať do úvahy aj ostatné aspekty informačnej bezpečnosti, ako napríklad bezpečnostné politiky, organizačná štruktúra, personálna, fyzická bezpečnosť a iné.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Posledná aktualizácia