Mesačný prehľad kritických zraniteľností jún 2024

Na našej web stránke boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci máj 2024.

Mesačný prehľad – 06/2024 PDF (285 KB)

Prehľady sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.

Mesačné správy CSIRT.SK sú spracovávané od augusta 2018 a sú dostupné v časti Mesačná správa CSIRT.SK a prehľad bezpečnostných udalostí vo svete a u nás.