Sociálne siete

Pripravili sme si pre Vás infografiku o bezpečnosti na sociálnych sieťach. S akými najbežnejšími, aktuálnymi formami útokov sa na nich môžete stretnúť? Ako ich identifikovať podvodníkov, predátorov, falošný a škodlivý obsah a ako chrániť seba a svoje citlivé informácie?