Kategória

Nové kritické zraniteľnosti emailového serveru Microsoft Exchange
Projekt OpenSSL vydal opravu zraniteľností pre svoju knižnicu zabezpečujúcu šifrovanú komunikáciu
Spoločnosť Adobe opravila kritickú zraniteľnosť produktu ColdFusion
Kritická zraniteľnosť v knižnici sieťovej masky, npm balíčku Netmask
V klientskom softvéri Zoom sa vyskytuje chyba, ktorá môže viesť k odhaleniu citlivých informácií
V produkte Cisco Jabber bolo opravených 5 zraniteľností
Zraniteľnosti v jadre systému Linux objavené po 15 rokoch
Aktívne zneužívaná kritická zraniteľnosť produktov SonicWall
Spoločnosť F5 varuje pred kritickými zraniteľnosťami svojich produktov
Ďalšia aktívne zneužívaná zero-day zraniteľnosť v prehliadači Chrome