Zraniteľnosti v produktoch NAS

Spoločnosť QNAP poukázala na bezpečnostné chyby vo svojich softvérových produktoch NAS vrátane QTS, QuTS hero, QuTScloud a myQNAPcloud, ktoré by mohli autentifikovanému útočníkovi umožniť prístup k zariadeniam. Kritické zraniteľnosti umožňujú obídenie autentifikácie, injektovanie príkazov a injekciu SQL. Zraniteľnosti sa nachádzajú na viac ako 3 miliónoch zariadení, ktoré majú prístup na internet.

Zraniteľné systémy:

 • QTS 5.1.x
 • QTS 4.5.x
 • QuTS hero h5.1.x
 • QuTS hero h4.5.x
 • QuTScloud c5.x
 • myQNAPcloud 1.0.x

Opis činnosti:

CVE-2023-45025 (CVSS skóre 9,0) a CVE-2023-39297 (CVSS skóre 8,8)

Kritické zraniteľnosti CVE-2023-45025 a CVE-2023-39297 sa nachádzajú v operačnom systéme QNAP a umožňujú útočníkovi vykonávanie príkazov. V prípade CVE-2023-39297 je potrebná autentifikácia útočníka.

CVE-2024-21899 (CVSS skóre 9,8), CVE-2024-21900 (CVSS skóre 4,3) a CVE-2024-21901 (CVSS skóre 4,7)

Zraniteľnosti CVE-2024-21899, CVE-2024-21900 a CVE-2024-21901 sa nachádzajú v operačnom systéme QNAP. Úspešné zneužitie CVE-2024-21900 a CVE-2024-21901 umožňuje vzdialenému autentifikovanému útočníkovi vykonávať a injektovať škodlivé príkazy. Chyba CVE-2024-21899 sa týka nesprávneho overovania a môže viesť ku kompromitácii zabezpečenia systému.

Závažnosť zraniteľnosti: Kritická

Možné škody:

 • Vykonávanie príkazov
 • Injektovanie kódu
 • Narušenie integrity

Odporúčania:

Odporúčame bezodkladnú aktualizáciu na verzie:

 • QTS 5.1.3.2578 build 20231110 (opravuje CVE-2023-45025 a CVE-2023-39297)
 • QTS 4.5.4.2627 build 20231225 (opravuje CVE-2023-45025 a CVE-2023-39297)
 • QTS 5.0.1.2273 build 20240314 (opravuje CVE-2024-21899, CVE-2024-21900 a CVE-2024-21901)
 • QuTS hero h5.1.3.2578 build 20231110 (opravuje CVE-2023-45025 a CVE-2023-39297)
 • QuTS hero h4.5.4.2626 build 20231225 (opravuje CVE-2023-45025 a CVE-2023-39297)
 • QuTScloud c5.0.1.2273 build 20240314 (opravuje CVE-2024-21899, CVE-2024-21900 a CVE-2024-21901)
 • myQNAPcloud 1.0.52

Odkazy:

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21899

https://www.securityweek.com/critical-vulnerability-allows-access-to-qnap-nas-devices/

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/qnap-warns-of-critical-auth-bypass-flaw-in-its-nas-devices/

https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-09

https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-23-47

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-45025

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-39297

https://borncity.com/win/2024/03/12/critical-vulnerability-cve-2024-21899-allows-qnap-nas-access-without-authentication/

https://www.qnap.com/en/security-advisories

https://threatprotect.qualys.com/2024/03/11/qnap-patches-critical-vulnerabilities-impacting-nas-devices-cve-2024-21899-cve-2024-21900-cve-2024-21901/