Zero day zraniteľnosti v prehliadači Firefox

Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostné aktualizácie na opravu dvoch zero-day zraniteľností vo webovom prehliadači Firefox. Zraniteľnosti boli objavené počas hackerskej súťaže Pwn20wn Vancouver 2024. Na obe zraniteľnosti poukázal výskumník Manfred Paul.

Zraniteľné systémy:

  • Firefox < 124.0.1 a Firefox ESR < 115.9.1

Opis činnosti:

CVE-2024-29944 (Firefox a Firefox ESR)

Zero-day zraniteľnosť CVE-2024-29944 umožňuje útočníkovi zvýšenie oprávnení a vykonanie ľubovoľného kódu JavaScript v nadradenom procese. Chyba neovplyvňuje mobilné verzie Firefoxu.

CVE-2024-29943 (Firefox)

Zraniteľnosť CVE-2024-29943 sa týka obchádzania kontroly v rozsahu pamäte objektov JavaScript a to útočníkovi umožňuje čítať alebo zapisovať mimo povolené hodnoty. Úspešné zneužitie umožňuje spustenie ľubovoľného kódu.

Závažnosť zraniteľnosti: Kritická

Možné škody:

  • Spustenie ľubovoľného kódu
  • Zvýšenie oprávnení

Odporúčania:

Bezodkladná aktualizácia Firefox na verziu 124.0.1, Firefox ESR na verziu 115.9.1.

Odkazy:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2024-15/#CVE-2024-29943

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mozilla-fixes-two-firefox-zero-day-bugs-exploited-at-pwn2own/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2024-16/