Mesačný prehľad kritických zraniteľností marec 2024

Na našej web stránke boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci marec 2024.

Mesačný prehľad – 03/2024 PDF (264 kB)

Prehľady sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.