Microsoft v rámci Patch Tuesday opravil aktívne zneužívané zraniteľnosti

Spoločnosť Microsoft vydala v apríli 2024 balík opráv pre operačné systémy Windows opravujúcich 149 zraniteľností, z ktorých 67 umožňuje vzdialené vykonávanie kódu. Dve zraniteľnosti sú typu zero-day a boli zaznamenané ako aktívne zneužívané.

Zraniteľné systémy:

 • Windows,
 • Office,
 • Azure,
 • .NET Framework,
 • Visual Studio,
 • SQL Server,
 • DNS Server,
 • Windows Defender,
 • Bitlocker,
 • Windows Secure Boot.

Spoločnosť Microsoft opravila v rámci svojho pravidelného balíka aktualizácií Patch Tuesday 149 zraniteľností, z toho sú 3 kritické a 2 zero-day. Najzávažnejšie zraniteľnosti umožňujú eskaláciu oprávnení, vykonávanie kódu, únik informácií, či obchádzanie bezpečnostných prvkov. Zero-day zraniteľnosti CVE-2024-29988 a CVE-2024-26234 sú aktívne zneužívané.

CVE-2024-29988 (CVSS skóre 8,8)

Vysoko závažná zraniteľnosť CVE-2024-29988 umožňuje útočníkom obísť bezpečnostnú funkciu Windows SmartScreen a spustiť špeciálne pripravený škodlivý súbor. Chyba bola aktívne zneužívaná hackerskou skupinou Water Hydra.

CVE-2024-26234 (CVSS skóre 6,7)

Zero day zraniteľnosť CVE-2024-26234 umožňuje falšovanie/predstieranie identity. Bola odhalená vďaka analýze podozrivého ovládača proxy servera, ktorý v skutočnosti slúžil ako zadné vrátka. Škodlivý ovládač bol podpísaný prostredníctvom platného certifikátu Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher (WHCP). Túto chybu nahlásil do Redmondu Christopher Budd zo spoločnosti Sophos.

Závažnosť zraniteľnosti: Kritická

Možné škody:

 • Eskalácia privilégií
 • Obídenie bezpečnostných prvkov
 • Vzdialené vykonávanie kódu
 • Falšovanie identity

Odporúčania:

Bezodkladné nasadenie aprílového balíka opráv na zraniteľné produkty spoločnosti Microsoft nájdete tu.

Zdroje:

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-29988

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-26234

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-fixes-two-windows-zero-days-exploited-in-malware-attacks/

https://thehackernews.com/2024/04/microsoft-fixes-149-flaws-in-huge-april.html

https://krebsonsecurity.com/2024/04/aprils-patch-tuesday-brings-record-number-of-fixes/