Bezpečnostné zraniteľnosti v produktoch Ivanti

Spoločnosť Ivanti vydala bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú 16 bezpečnostných zraniteľností v produktoch Avalanche, Neurons for ITSM, Neurons for ITAM, Connect Secure, Policy Secure, Secure Access a Endpoint Manager. Najzávažnejšie sú kritické zraniteľnosti v produkte Endpoint Manager, ktoré možno zneužiť na vykonanie škodlivého kódu.

Zraniteľné systémy:

 • Ivanti Avalanche vo verzii staršej ako 6.4.3.602
 • Ivanti Neurons for ITSM (cloud aj premise) všetky verzie bez aktualizácie Hotfix 2
 • Ivanti Neurons for ITAM (cloud aj premise) všetky verzie bez aktualizácie Hotfix 2
 • Ivanti Connect Secure vo verziách starších ako 9.1R18.6, 22.7R2 a 22.5R2.4
 • Ivanti Policy Secure vo verzii staršej ako 22.7R1
 • Ivanti Secure Access vo verzii staršej ako 22.7R1
 • Ivanti Endpoint Manager vo verziách 2022 SU5 a starších

Opis činnosti:

Spoločnosť Ivanti vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú 16 bezpečnostných zraniteľností, z toho 6 kritických a 10 vysoko závažných. Kritické zraniteľnosti v produkte Endpoint Manager (CVE-2024-29822, CVE-2024-29823, CVE-2024-29824, CVE-2024-29825, CVE-2024-29826, CVE-2024-29827) by neautentifikovaný útočník nachádzajúci sa v rovnakej sieti mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu. Ostatné zraniteľnosti možno zneužiť na eskaláciu privilégií, vykonanie kódu, zneprístupnenie služby a vykonanie neoprávnených zmien v systéme.

Ivanti Endpoint Manager

CVE-2024-29822, CVE-2024-29823, CVE-2024-29824, CVE-2024-29825, CVE-2024-29826, CVE-2024-29827  (CVSS skóre 9,6)

Kritické bezpečnostné zraniteľnosti v komponente Core server umožňujú vykonanie SQL injekcie. Neautentifikovaný útočník nachádzajúci sa v rovnakej sieti by ich mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu.

CVE-2024-29828, CVE-2024-29829, CVE-2024-29830, CVE-2024-29846  (CVSS skóre 8,4)

Bližšie nešpecifikované zraniteľnosti v komponente Core server by autentifikovaný útočník s oprávneniami administrátora prostredníctvom SQL injekcie mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu. Zneužitie zraniteľností vyžaduje, aby sa útočník nachádzal v rovnakej sieti ako zraniteľná inštalácia produktu.

Ivanti Neurons for ITSM, Ivanti Neurons for ITAM

CVE-2024-22059  (CVSS skóre 8,8)

Zraniteľnosť sa nachádza vo webovom komponente produktu a vzdialený autentifikovaný útočník by ju prostredníctvom SQL injekcie mohol zneužiť na čítanie a modifikáciu obsahu databázy a následné zneprístupnenie služby.

CVE-2024-22060  (CVSS skóre 8,7)

CVE-2024-22060 vo webovom komponente umožňuje vzdialenému autentifikovanému útočníkovi s vysokými oprávneniami upload ľubovoľných súborov do priečinkov servera ITSM, v ktorých sú ukladané citlivé údaje.

Pozn.: Spoločnosť Ivanti automaticky aktualizovala cloudové inštalácie Neurons for ITSM a Neurons for ITAM. Manuálna inštalácia aktualizácií je nutná len na lokálnych (on premise) inštaláciách produktu.

Ivanti Connect Secure, Ivanti Policy Secure

CVE-2023-38551  (CVSS skóre 8,2)

Zraniteľnosť s označením CVE-2023-38551 spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a vzdialený autentifikovaný používateľ s vysokými oprávneniami by ju prostredníctvom CRLF injekcie mohol zneužiť na realizáciu XSS (Cross Site Scripting) útokov.

Ivanti Secure Access

CVE-2023-38042  (CVSS skóre 7,8), CVE-2023-46810  (CVSS skóre 7,3)

Zraniteľnosti v klientskych aplikáciách Ivanti Secure Access pre Windows a Linux umožňujú eskaláciu privilégií lokálneho autentifikovaného útočníka a následné vykonanie kódu s oprávneniami úrovne SYSTEM.

Ivanti Avalanche

CVE-2024-29848  (CVSS skóre 7,2)

CVE-2024-29848 nachádzajúca sa v komponente FileStoreConfig umožňuje autentifikovanému útočníkovi upload ľubovoľných súborov a následné vykonanie škodlivého kódu s oprávneniami SYSTEM.

Závažnosť zraniteľnosti: Kritická

Možné škody:

 • Vykonanie kódu
 • Zneprístupnenie služby
 • Eskalácia privilégií
 • Neoprávnená zmena v systéme

Odporúčania:

Výrobca odporúča používať len verzie s platnou technickou podporou a zasiahnuté systémy bezodkladne aktualizovať na najnovšie verzie:

 • Ivanti Avalanche na verziu 6.4.3.602
 • Ivanti Neurons for ITSM (lokálne inštalácie) na verzie 2023.1 Hotfix 2, 2023.2 Hotfix 2, 2023.3 Hotfix 2 alebo 2023.4 Hotfix 2
 • Ivanti Neurons for ITAM (lokálne inštalácie) na verzie 2023.1 Hotfix 2, 2023.2 Hotfix 2, 2023.3 Hotfix 2 alebo 2023.4 Hotfix 2
 • Ivanti Connect Secure na verzie 9.1R18.6, 22.7R2 alebo 22.5R2.4
 • Ivanti Policy Secure na verziu 22.7R1
 • Ivanti Secure Access na verziu 22.7R1 a vyššie
 • Ivanti Endpoint Manager na verziu 2022 SU5 so Security Hot patch z mája 2024

Zdroje:

https://forums.ivanti.com/s/article/Security-Advisory-May-2024

https://forums.ivanti.com/s/article/Avalanche-6-4-3-602-additional-security-hardening-and-CVE-fixed

https://forums.ivanti.com/s/article/KB-CVE-2024-22059-and-CVE-2024-22060-for-Ivanti-Neurons-for-ITSM

https://forums.ivanti.com/s/article/KB-Security-Advisory-Ivanti-Connect-Secure-Ivanti-Policy-Secure-May-2024

https://forums.ivanti.com/s/article/KB-Security-Advisory-Ivanti-Secure-Access-Client-May-2024

https://forums.ivanti.com/s/article/KB-Security-Advisory-EPM-May-2024