Útočníci kradnú heslá do VPN cez zraniteľnosť v bezpečnostných bránach spoločnosti Check Point

Spoločnosť Check Point vydala bezpečnostné aktualizácie pre aktívne zneužívanú zraniteľnosť vedúcu k úniku citlivých informácií, zneužiteľných na prienik do siete a laterálny pohyb v nej. Zraniteľnosť zasahuje bezpečnostné brány Network Security Gateway s povolenými službami Remote Access VPN alebo Mobile Access. Útočníci môžu získať hashe hesiel používateľských účtov a prístup k Active Directory. Zneužitím exfiltrovaných údajov je možné dosiahnuť aj vzdialené vykonanie kódu.

Zraniteľné systémy:

 • CloudGuard Network
 • Quantum Maestro
 • Quantum Scalable Chassis
 • Quantum Security Gateways
 • Quantum Spark

Verzie: R77.20 (EOL), R77.30 (EOL), R80.10 (EOL), R80.20 (EOL), R80.20.x, R80.20SP (EOL), R80.30 (EOL), R80.30SP (EOL), R80.40 (EOL), R81, R81.10, R81.10.x, R81.20

Opis činnosti:

CVE-2024-24919 (CVSS 3.1 skóre 8,6)

Aktívne zneužívaná zraniteľnosť, ktorá umožňuje vzdialeným útočníkom získať citlivé informácie zo zraniteľných brán Check Point (Security Gateway) s povolenými službami Remote Access VPN alebo Mobile Access. Útočníci môžu získať neoprávnený prístup k všetkým súborom na súborovom systéme zariadenia, vrátane súborov obsahujúcich hashe hesiel lokálnych používateľských účtov, privátnych SSH kľúčov, certifikátov a ďalších súborov s citlivými údajmi. Zneužitím exfiltrovaných údajov je možné dosiahnuť aj vzdialené vykonanie kódu. Útočníci nepotrebujú oprávnenia, ani interakciu obete. Zameriavajú sa na staršie lokálne účty VPN chránené iba heslom, z ktorých dokážu získať hashe hesiel. Tieto môžu slúžiť aj ako servisné účty s prístupom do Active Directory.

Výskumníci spoločnosti watchTowr, ktorí zraniteľnosť analyzovali, dospeli k záveru, že chyba súvisí s nedostatočnou kontrolou požiadaviek HTTP POST, čo umožňuje prechod medzi adresármi a čítanie ľubovoľných súborov. Okrem úniku informácií môže viesť až k schopnosti vzdialene vykonávať kód.

Pri zaznamenaných útokoch získali útočníci prístup k súborom ntds.dit, obsahujúcim informácie o používateľoch v doméne, vrátane hashov hesiel ich doménových účtov. Dokázali sa tiež laterálne pohybovať po sieti a zneužili Visual Studio Code pre prenos škodlivých požiadaviek.

Spoločnosť Check Point vydala hotfix, ktorý automaticky blokuje a loguje pokusy o prihlásenie pomocou slabých hesiel.

Závažnosť zraniteľnosti: Kritická

Možné škody:

 • Únik citlivých informácií
 • Prienik do siete
 • Vzdialené vykonávanie kódu

Odporúčania:

Výrobca odporúča nasadiť hotfix pre zraniteľné verzie a vykonať mitigačné opatrenia, ktoré popisuje na svojom webe. Okrem iného viaceré zdroje odporúčajú:

 • odstrániť lokálnych používateľov na zraniteľných zariadeniach,
 • pokiaľ tieto kontá potrebujete, pridajte k heslu ďalší faktor pre autentifikáciu,
 • vynútiť zmeny hesiel,
 • skontrolovať prístupové logy na prípadnú kompromitáciu. Skorelovať prihlásenia heslom s aktivitou môžete napríklad v SmartConsole dopytom action:”Log In” AND auth_method:Password AND blade:”Mobile Access”.

Zdroje:

https://support.checkpoint.com/results/sk/sk182336

https://blog.checkpoint.com/security/enhance-your-vpn-security-posture

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/check-point-vpn-zero-day-exploited-in-attacks-since-april-30/

https://labs.watchtowr.com/check-point-wrong-check-point-cve-2024-24919/

https://www.mnemonic.io/resources/blog/advisory-check-point-remote-access-vpn-vulnerability-cve-2024-24919/

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-24919