Aktívne zneužívané zero day zraniteľnosti Google Chrome

Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na opravu troch zero-day zraniteľností vo webovom prehliadači Chrome. Zraniteľnosti sú aktívne zneužívané útočníkmi, odporúčame bezodkladnú aktualizáciu.

Zraniteľné systémy:

Google Chrome (Windows, Mac) staršie ako 125.0.6422.60/.61, 125.0.6422.60 (Linux) 

Opis činnosti:

CVE-2024-4947

Zero day zraniteľnosť CVE-2024-4947 sa týka chyby neoverenia typu premennej v komponente V8 a umožňuje útočníkom zápis alebo čítanie pamäte mimo povolené hranice vyrovnávacej pamäte. Na zraniteľnosť poukázali výskumníci Vasilij Berdnikov a Boris Larin z bezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Úspešné zneužitie zraniteľnosti by mohlo viesť k vykonávaniu kódu, čo môže napríklad, ohroziť citlivé údaje používateľov.

CVE-2024-4671

Vysoko závažná zraniteľnosť CVE-2024-4671 umožňuje zneužiť dealokované miesto pamäte v komponente Visuals a môže viesť k vykonávaniu kódu alebo vyvolať pád aplikácie.

CVE-2024-4761

Zero day zraniteľnosť CVE-2024-4761 je chyba zápisu mimo povolené hodnoty v komponentoch V8 a WebAssembly. Úspešné zneužitie umožňuje útočníkom vykonávanie kódu alebo vyvolať pád aplikácie.

Zraniteľnosti CVE-2024-4947, CVE-2024-4761 a CVE-2024-4671 sú aktívne zneužívané.

Závažnosť zraniteľnosti: Kritická

Možné škody:

  • Pád aplikácie
  • Vykonávanie kódu
  • Prístup k citlivým informáciám

Odporúčania:

Odporúčame bezodkladnú aktualizáciu na najnovšiu možnú verziu prehliadača Google Chrome (minimálne 125.0.6422.60/.61 (Windows, Mac) a 125.0.6422.60 (Linux)).

Odkazy:

https://chromereleases.googleblog.com/2024/05/stable-channel-update-for-desktop_15.html

https://www.zdnet.com/article/google-patches-zero-day-exploit-in-chrome-what-you-need-to-know/#ftag=RSSbaffb68

https://www.bleepingcomputer.com/news/google/google-fixes-CVE-2024-4947-third-actively-exploited-chrome-zero-day-in-a-week/

https://thehackernews.com/2024/05/chrome-zero-day-alert-update-your.html

https://chromereleases.googleblog.com/2024/05/stable-channel-update-for-desktop_9.html

https://thehackernews.com/2024/05/new-chrome-zero-day-vulnerability-cve.html