Kategória

Zraniteľnosť zariadení Ubiquiti EdgeRouter a AirCube
Zraniteľnosť v Zimbra Collaboration Suite umožňuje XSS
Zero-day RCE zraniteľnosť v Microsoft Windows a Office
Kritická zraniteľnosť v produkte SAP Business Client a v produktoch SAP ECC, SAP S/4HANA
Kritická zraniteľnosť produktov FortiOS a FortiProxy

Kritická zraniteľnosť produktov FortiOS a FortiProxy

Spoločnosť Fortinet oznámila prítomnosť kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v produktoch FortiOS a FortiProxy. Zraniteľnosť umožňuje potenciálnemu vzdialenému útočníkovi vykonať na cieľovom zariadení ľubovoľný…

Kritická zraniteľnosť produktu FortiNAC

Kritická zraniteľnosť produktu FortiNAC

Spoločnosť Fortinet opravila kritickú zraniteľnosť typu RCE vo svojom produkte FortiNAC. Produkt sa používa ako bezpečnostný prvok na riadenie prístupu…

Nesprávna konfigurácia Microsoft OAuth v cloudovej službe Azure AD
Viacero zraniteľností v Splunk Enterprise

Viacero zraniteľností v Splunk Enterprise

Spoločnosť Splunk vydala bezpečnostné aktualizácie na opravu 5 závažných zraniteľností v softvéri Splunk Enterprise. Tieto zraniteľnosti by mohli viesť k eskalácii…

Kritická zraniteľnosť FortiGate SSL VPN

Kritická zraniteľnosť FortiGate SSL VPN

Spoločnosť Fortinet opravila kritickú zraniteľnosť svojho zariadenia FortiGate (NGFW). Kritická zraniteľnosť umožňuje neautentifikovanému útočníkovi vzdialené vykonávanie kódu a príkazov. Používatelia…

Zraniteľnosť KeePass umožňuje získať hlavné heslo z pamäte