Kategória

Závažné zraniteľnosti  produktov spoločnosti Mozilla umožňujú prevziať kontrolu nad zraniteľným zariadením
Spoločnosť HP opravila zraniteľnosti ovplyvňujúce minimálne 150 modelov multifunkčných tlačiarní
V serveroch Microsoft Exchange sa vyskytuje aktívne zneužívaná závažná zraniteľnosť
Zraniteľnosť WinRAR umožňuje vykonávať kód
Kritická zraniteľnosť Apache HTTP server
Kritická zraniteľnosť produktu VMware VCenter
Kritická zraniteľnosť služby Print Spooler vo všetkých verziách Windows
V Pulse Connect Secure (PCS) SSL VPN bola opravená kritická aktívne zneužívaná zero-day zraniteľnosť
Kritická zraniteľnosť produktu VMware vCenter Server

Kritická zraniteľnosť produktu VMware vCenter Server

Zraniteľnosť sa nachádza na serveri VMware vCenter Server. Chyba existuje z dôvodu nedostatočného overenia vstupu v doplnku vSAN Health Check, ktorý je predvolene povolený na serveri vCenter. Zraniteľnosť je možné zneužiť, ak je na serveri dostupný port 443. Potenciálny útočník so sieťovým prístupom na port 443 by mohol vykonávať ľubovoľné príkazy s neobmedzenými oprávneniami v základnom hostiteľskom operačnom systéme, ktorý je hostiteľom servera vCenter. Zároveň aktualizácia rieši aj zraniteľnosť v mechanizme autentifikácie niekoľkých doplnkov servera.

Vo VMware vRealize Business for Cloud sa vyskytuje kritická zraniteľnosť