Kategória

Kritické zraniteľnosti v produktoch VMware

Kritické zraniteľnosti v produktoch VMware

Spoločnosť VMware vydala bezpečnostné aktualizácie na opravu kritických zraniteľností úniku zo sandboxu v produktoch VMware ESXi, Workstation, Fusion a Cloud…

Zraniteľnosti v produktoch NAS

Zraniteľnosti v produktoch NAS

Spoločnosť QNAP poukázala na bezpečnostné chyby vo svojich softvérových produktoch NAS vrátane QTS, QuTS hero, QuTScloud a myQNAPcloud, ktoré by…

Kritické zraniteľnosti v produktoch SAP

Kritické zraniteľnosti v produktoch SAP

Spoločnosť SAP vydala v marci 2024 balík opráv pre svoje produkty opravujúcich 10 zraniteľností v aplikáciách Business Client, Build Apps, NetWeaver…

Kritická zraniteľnosť v doplnku WordPress

Kritická zraniteľnosť v doplnku WordPress

Obľúbená platforma na tvorbu webových stránok obsahuje kritickú zraniteľnosť typu SQLi, ktorá umožňuje neautentifikovaným útočníkom pripojiť ďalšie dotazy do existujúcich…

Microsoft v rámci Patch Tuesday opravil aktívne zneužívané zraniteľnosti
Zraniteľnosti v Cisco

Zraniteľnosti v Cisco

Spoločnosť Cisco poukázala na bezpečnostné chyby vo viacerých svojich produktoch. Tieto chyby umožňujú vzdialenému útočníkovi vykonávanie ľubovoľných príkazov a zvýšenie privilégií…

Návod: Príručka zameraná na hardening operačného systému Microsoft Windows 11.
Aktívne zneužívaná kritická zraniteľnosť FortiOS SSL VPN
Ďalšia zero-day zraniteľnosť v produktoch Ivanti

Ďalšia zero-day zraniteľnosť v produktoch Ivanti

Spoločnosť Ivanti vydala bezpečnostné aktualizácie pre dve kritické zraniteľnosti v produktoch Connect Secure, Policy Secure a Neurons. Zero-day zraniteľnosť CVE-2024-21893 je aktívne…

Kritická a zero-day zraniteľnosť v produktoch VMware

Kritická a zero-day zraniteľnosť v produktoch VMware

Spoločnosť CISA poukázala na aktívne zneužívanú kritickú zraniteľnosť (CVE-2023-34063), ktorá sa týka chýbajúcej kontroly prístupu a umožňuje získať neoprávnený prístup k vzdialeným…