Kategória

Spoločnosť Adobe opravila kritickú zraniteľnosť produktu ColdFusion
Kritická zraniteľnosť v knižnici sieťovej masky, npm balíčku Netmask
Zraniteľnosti v jadre systému Linux objavené po 15 rokoch
Aktívne zneužívaná kritická zraniteľnosť produktov SonicWall
V klientskom softvéri Zoom sa vyskytuje chyba, ktorá môže viesť k odhaleniu citlivých informácií
V produkte Cisco Jabber bolo opravených 5 zraniteľností
Spoločnosť F5 varuje pred kritickými zraniteľnosťami svojich produktov
Ďalšia aktívne zneužívaná zero-day zraniteľnosť v prehliadači Chrome
Závažná zraniteľnosť v zariadeniach od spoločnosti Apple
V produktoch spoločnosti SAP sa nachádzajú 2 kritické zraniteľnosti