Kritická zraniteľnosť v platforme Flowmon

Spoločnosť Progress vydala bezpečnostné aktualizácie platformy Flowmon pre meranie výkonnosti siete a bezpečnosti. Verzie staršie ako 11.1.14 a 12.3.5 obsahujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť, ktorá umožňuje vzdialené vykonanie systémových príkazov.

Zraniteľné systémy:

  • Flowmon vo verz.  12.x  staršie ako 12.3.5
  • Flowmon vo verz.  11.x  staršie ako 11.1.14 
  • Všetky verzie Flowmon staršie ako 11.0 (10.x a nižšie) nie sú touto zraniteľnosťou ovplyvnené.

Opis činnosti:

CVE-2024-2389 (CVSS skóre 10)

Kritická zraniteľnosť s označením CVE-2024-2389 umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi získať prístup k webovému manažmentovému rozhraniu Flowmon a následne prostredníctvom špeciálne vytvoreného API príkazu vykonávať ľubovoľné systémové príkazy bez autentifikácie.

Závažnosť zraniteľnosti: Kritická

Možné škody:

  • Neoprávnený prístup do systému
  • Vykonanie škodlivého kódu
  • Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

Odporúčania:

  • Bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov na verzie 12.3.5, 11.1.14 a vyššie.
  • Aktualizovať všetky zásuvné moduly Flowmon.

Odkazy:

https://support.kemptechnologies.com/hc/en-us/articles/24878235038733-CVE-2024-2389-Flowmon-critical-security-vulnerability

https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-2389

https://socradar.io/command-injection-flaw-progress-flowmon-cve-2024-2389