Bezpečnostné zraniteľnosti v produktoch Ivanti

Spoločnosť Ivanti vydala bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú 4 bezpečnostné zraniteľnosti v produktoch Connect Secure a Policy Secure. Najzávažnejšie zraniteľnosti s označením CVE-2024-21894 a CVE-2024-22053 možno zneužiť na zneprístupnenie služby a vzdialené vykonanie škodlivého kódu.

Zraniteľné systémy:

  • Connect Secure vo verzii 9.x, 22.x
  • Policy Secure vo verzii 9.x, 22.x
  • Kompletnú špecifikáciu zasiahnutých verzií nájdete na stránke výrobcu.

Opis činnosti:

CVE-2024-21894 (CVSS skóre 8,2), CVE-2024-22053 (CVSS skóre 8,2 )

Najzávažnejšie zraniteľnosti vedúce k pretečeniu haldy sa nachádzajú v komponente IPsec a  vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi umožňujú prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky spôsobiť zneprístupnenie služby, neopravený prístup k obsahu pamäte a za istých podmienok môžu viesť k vykonaniu škodlivého kódu.

CVE-2024-22052 (CVSS skóre 7,5), CVE-2024-22023 (CVSS skóre 5,3)

Zraniteľnosti CVE-2024-22052 a CVE-2024-22023 nachádzajúce sa v komponentoch IPsec a SAML umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť zneprístupnenie služby.

Závažnosť zraniteľnosti: Vysoko závažná

Možné škody:

  • Zneprístupnenie služby
  • Vykonanie škodlivého kódu

Odporúčania:

  • Bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov na najnovšie verzie špecifikované výrobcom.

Odkazy:

https://forums.ivanti.com/s/article/SA-CVE-2024-21894-Heap-Overflow-CVE-2024-22052-Null-Pointer-Dereference-CVE-2024-22053-Heap-Overflow-and-CVE-2024-22023-XML-entity-expansion-or-XXE-for-Ivanti-Connect-Secure-and-Ivanti-Policy-Secure-Gateways?language=en_US

https://forums.ivanti.com/s/article/Granular-Software-Release-EOL-Timelines-and-Support-Matrix?language=en_US