Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti

Informačné systémy a prostriedky používané v organizácií musia byť zabezpečené takým spôsobom, aby sťažovali kompromitáciu infraštruktúry a aby v prípade kompromitácie služby alebo systému boli dôsledky incidentu minimalizované. To znamená, že ak útočník kompromituje časť infraštruktúry, je pre neho zložité dostať sa ďalej a kompromitovať ďalšiu časť infraštruktúry – to znamená je obmedzená možnosť pivotingu. Je nutné implementovať viacúrovňovú hĺbkovú ochranu.

Dokument Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti sumarizuje minimálne opatrenia potrebné na zabezpečenie informačných systémov a infraštruktúry organizácie so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť tak aby platili tieto princípy.

Stiahnite si dokument Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti [19.10.2020]

Posledná aktualizácia