Služby

Služby pre klientov budú rozdelené na nasledujúce dve skupiny

Reaktívne služby:

 1. riešenie incidentov,
 2. varovania a upozornenia,
 3. detekcia incidentov,
 4. analýza incidentov,
 5. ohraničenie, vyhladenie incidentu a obnova,
 6. poskytnutie pomoci pri riešení incidentu na mieste,
 7. reakcia na incidenty,
 8. podpora pri riešení incidentov,
 9. koordinácia činností pri reakcii na incidenty,
 10. návrh opatrení na prevenciu ďalšieho pokračovania, šírenia a opakovania sa incidentov,
 11. analýza škodlivého softvéru.

Proaktívne služby:

 1. vzdelávanie a budovanie všeobecného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti,
 2. odborné školenia a výcvik,
 3. spolupráca s ostatnými jednotkami CSIRT,
 4. monitorovanie a dokumentovania incidentov,
 5. pripojenie sa do jednotného systému kybernetickej bezpečnosti (JSKB),
 6. prijímanie a zasielanie včasných varovaní o incidentoch cez (JSKB),
 7. oznámenia o existujúcich zraniteľnostiach,
 8. technologický dozor,
 9. konfigurácia a údržba bezpečnostných nástrojov, aplikácií a infraštruktúry,
 10. služby detekcie prienikov,
 11. distribúcia informácií týkajúcich sa bezpečnosti,
 12. monitorovanie stavu hrozieb v oblasti IKT,
 13. vzdelávanie a budovanie bezpečnostného povedomia,
 14. konzultačná činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti,
 15. audit informačnej bezpečnosti,
 16. asistencia pri zakladaní nových jednotiek CSIRT.
Posledná aktualizácia