Služby

Služby pre klientov budú rozdelené na nasledujúce dve skupiny

Reaktívne služby:

 1. reakcia a riešenie incidentov,
 2. podpora pri riešení incidentov
 3. publikácia – varovania a upozornenia,
 4. detekcia a analýza incidentov,
 5. poskytnutie pomoci pri riešení incidentu na mieste,
 6. koordinácia činností pri reakcii na incidenty,
 7. návrh opatrení na prevenciu ďalšieho pokračovania, šírenia a opakovania sa incidentov,
 8. analýza škodlivého softvéru.

Proaktívne služby:

 1. vzdelávanie a budovanie všeobecného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti,
 2. odborné školenia a výcvik,
 3. spolupráca s ostatnými jednotkami CSIRT,
 4. monitorovanie a dokumentovania incidentov a hrozieb v kybernetickom priestore,
 5. prijímanie a zasielanie včasných varovaní o incidentoch,
 6. proaktívne vyhľadávanie zraniteľností (Achilles),
 7. oznámenia o existujúcich zraniteľnostiach,
 8. konzultácie ku konfigurácii a údržba bezpečnostných nástrojov, aplikácií a infraštruktúry,
 9. konzultačná činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti,
 10. asistencia pri zakladaní nových jednotiek CSIRT.

Posledná aktualizácia