Dve zero-day zraniteľnosti v produktoch Ivanti

Spoločnosť Ivanti poukázala na dve aktívne zneužívané zero-day zraniteľnosti v produktoch Ivanti. Zraniteľnosti sú aktívne zneužívané a boli zneužité hackerskou skupinou napojenou na čínsku vládu.

Zraniteľné systémy:

Ivanti Connect Secure a Policy Secure 9.x, 22.x

Opis činnosti:

Dve zero-day zraniteľnosti, CVE-2023-46805 a CVE-2024-24887, sa nachádzajú vo webovej súčasti produktov Ivanti Connect Secure a Policy Secure. Tieto zraniteľnosti boli aktívne zneužívané hackerskou skupinou napojenou na čínsku vládu.

CVE-2023-46805 (CVSS skóre 8,2)

Zraniteľnosť CVE-2023-46805 umožňuje útočníkovi obísť autentifikáciu, čo umožňuje získať prístup k chráneným zdrojom.

CVE-2024-21887 (CVSS skóre 9,1)

Kritická zraniteľnosť CVE-2024-24887 umožňuje autentifikovanému útočníkovi s administrátorskými oprávneniami vykonávať ľubovoľné príkazy na napadnutom zariadení.

Úspešné zneužitie zraniteľností pozorované pri reálnych útokoch umožnilo útočníkom ukradnúť konfiguračné údaje, upraviť súbory a vytvoriť vzdialený tunel zo zariadenia VPN. Útočník tiež vykonal zmeny, aby sa vyhol kontrole integrity systému a pridal zadné vrátka do legitímneho súboru CGI v zariadení. Útočníci môžu získať prístup k citlivým údajom, šíriť škodlivý softvér alebo dokonca prevziať kontrolu nad napadnutým zariadením.

Závažnosť zraniteľnosti: Kritická

Možné škody:

  • Vzdialené vykonávanie kódu
  • Obídenie bezpečnostných prvkov

Odporúčania:

Zraniteľnosti je možné mitigovať importovaním súboru mitigation.release.20240107.1.xml prostredníctvom portálu na stiahnutie. Konkrétny postup nájdete tu.

Odkazy:

https://thehackernews.com/2024/01/chinese-hackers-exploit-zero-day-flaws.html

https://www.sk-cert.sk/sk/varovanie-pred-kritickymi-zranitelnostami-v-produktoch-od-spolocnosti-ivanti/index.html

https://www.mandiant.com/resources/blog/suspected-apt-targets-ivanti-zero-day

https://forums.ivanti.com/s/article/KB-CVE-2023-46805-Authentication-Bypass-CVE-2024-21887-Command-Injection-for-Ivanti-Connect-Secure-and-Ivanti-Policy-Secure-Gateways?language=en_US

https://www.itnews.com.au/news/ivanti-patches-two-exploited-zero-day-bugs-603958