Zoznam odtlačkov prstov platných PGP kľúčov zamestnancov CSIRT.SK

Odtlačky prstov PGP kľúčov
21061523B5139F8BB28DB35CA297418CCB4FAF2B
8AF1BD4BE64447CD3B00AC6068F2D6DB651C6DDC
671521D4174136917622BC0475969E051B47C5D9
C4EAC7307001FEB2596FEF0E7E02D0D65B778A7C
265FD6174D1BCA206E3C03F734B7A2DB259A9F73
5756C19307AEFEF293287ECD0AA61003890BCCDB
E325B6454F90392DB4F4D0ADF84EC7A4A477A383
EDAE0F0E6F9C66332E509604A45741442F898D33
293953B7BED5886A42ADA08BC2D57A4BB2BE56AE
33026924ADE5F4E9573194F0DB88CFDAD9839D6A
2AF962D73F4D1305DEEBB20995737DB2B03A652A
29136481E603F85002C0E7E855FDDD7EB675827C
CB70942BEF48D35B8E6D6C2207D609EA03A2C175
6D672CFD6334F3BB716EAC447C4E796B547F5375
D5C0F75921037B24B6AC4A3AC14478C7340C0A37
71983BC544094C42A6F28154698C3F044697D9B2
325E622C934304816CA49538E9C0413F38CAD24E
0E580ED402B204F4BBA8834690B3F2E324AEAD49
A0F01B28ADA7846678D0BFDF78CF739D71745A50
DFD228A767F7154B4442F6222D3AA48C3E3927A1
ADD5D114D40C7DC414B5A1377CF5886E32A26F67
2249D46F8A7F5AB2ABB9D9D5775E389758D99B30
2B1D061B6075EB28A05772D2A126E293751EFF77
128051D3ACFAE03006DCF1D2BB16DE48BA962CDC
9AC39B1250689446FE2332E0DE1E25F576B8FEA2
9F142FE1E59EC9A4968F4324248FC500C575F9DA
21AF0029D5619DD24342E5A0B204585666F1A99C
8193C97C6BD53E9D41290F9C35CEFD09F3B4C6F2

Incident/Info: DFB9E47B4304CB18AF97E49DEC5177D3E4E11CE2
Varovania: 45D377B976640BFBEAF087EBB39EEE6F9EE3E741

Posledná aktualizácia