Kategória

SPF, DKIM, DMARC: Odporúčané nasadenie overovacích a autorizačných systémov pre e-mailové servery
Viacerým verziám Windows 10 končí podpora
Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac apríl 2021
Ransomvérové útoky a odporúčania ku ním
Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac marec 2021
Mesačná správa CSIRT.SK – Február 2021
Dokument: Microsoft Office Open XML formát
Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac február 2021
Mesačná správa CSIRT.SK – Január 2021
Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac január 2021