Kritická zraniteľnosť v doplnku WordPress

Zásuvný modul Forminator obľúbenej platformy na tvorbu webových stránok obsahuje jednu kritickú a dve vysoko závažné zraniteľnosti. Chyby umožňujú nahrať a spustiť škodlivý kód na serveri stránky, únik citlivých informácií a odmietnutie služby. Zásuvný modul využíva viac ako 500 000 stránok.

Zraniteľné systémy:

  • Forminator verzie staršie ako 1.29.3

Opis činnosti:

CVE-2024-28890

Kritická zraniteľnosť CVE-2024-28890 bola zistená v module Forminator a umožňuje vzdialenému útočníkovi nahrať a spustiť škodlivý softvér na serveri stránky. Nedostatočná validácia súborov počas ich nahrávania môže viesť k získaniu citlivých informácií, zmene stránky alebo môže dôjsť k odmietnutiu služby (DoS).

CVE-2024-31077

Zraniteľnosť CVE-2024-31077 je chyba typu SQL injection, ktorá umožňuje vzdialenému útočníkovi s oprávneniami správcu vykonávať ľubovoľné príkazy SQL v databáze stránky. Táto zraniteľnosť môže viesť k neoprávnenému čítaniu, upravovaniu alebo odstráneniu údajov v databáze, čím sa môže poškodiť integrita dostupnosť a dôvernosť stránky.

CVE-2024-31857

Zraniteľnosť CVE-2024-31857 je chyba typu Cross-site scripting (XSS), ktorá umožňuje vzdialenému útočníkovi spustiť ľubovoľný HTML kód a skripty v prehliadači používateľa. Úspešné zneužitie tejto zraniteľnosti umožňuje získať citlivé informácie, ako sú prihlasovacie údaje, alebo vykonať ďalšie útoky z vnútra používateľského prostredia.

Závažnosť zraniteľnosti: Kritická

Možné škody:

  • Únik citlivých informácií
  • Ľubovoľné vykonávanie kódu
  • Odmietnutie služby

Odporúčania:

Bezodkladná aktualizácia zásuvného modelu Forminator na verziu 1.29.3 alebo novšiu.

Odkazy:

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2024041832

https://jvn.jp/en/jp/JVN50132400/

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/critical-forminator-plugin-flaw-impacts-over-300k-wordpress-sites/

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2024041833

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2024041834

https://wordpress.org/plugins/forminator/