Členovia VJ CSIRT prezentovali systém Achilles na medzinárodnej konferencii

Členovia vládnej jednotky CSIRT sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Open Cyber Security Conference 2024, ktorá sa konala na ostrove Tenerife. Počas konferencie prezentovali systém Achilles, ktorý jednotka vyvíja a ktorý slúži na skenovanie a spracovávanie informácií o zraniteľnostiach týkajúcich sa verejných inštitúcií.

Medzinárodná konferencia Open Cyber Security Conference (OCSC) sa konala na Kanárskych ostrovoch v dňoch 26. februára až 1. marca 2024. Počas piatich dní sa na nej uskutočnilo množstvo vysoko odborných prednášok, ktorých sa zúčastnili experti v oblasti kybernetickej bezpečnosti z celej Európy, Spojených štátov amerických alebo Japonska.

Členovia VJ CSIRT boli pozvaní predstaviť na konferencii svoj vlastný systém Achilles. Ten  skenuje a spracováva informácie o zraniteľnostiach organizácií v konštituencii VJ CSIRT a následne informuje kontrolované inštitúcie o týchto zraniteľnostiach. Vďaka nemu jednotka poskytuje bezplatnú službu monitoringu zraniteľností do internetu vystavených systémov organizácií v sektore ITVS. Viac informácií o systéme Achilles nájdete tu. Prezentácia sa stretla s veľkým záujmom účastníkov a VJ CSIRT za ňu získala cenné pozitívne ohlasy.

Okrem prezentácie systému Achilles sa členovia VJ CSIRT zúčastnili aj na rôznych workshopoch a prednáškach, ktoré im pomohli rozšíriť si svoje znalosti a zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Program konferencie zahŕňal viacero noviniek v oblastiach:

  • Aktuálne trendy kybernetických hrozieb
  • Ochrana kritickej infraštruktúry
  • Kybernetická bezpečnosť v prostredí Cloudu
  • Forenzná analýza kybernetických bezpečnostných incidentov

Cieľom konferencie bolo nadväzovanie a budovanie prospešných vzťahov medzi rôznymi aktérmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako sú štátne orgány, súkromné firmy alebo akademická sféra. Vďaka tomu dochádza k efektívnejšiemu zdieľaniu informácií a osvedčených postupov, ako aj koordináciu reakcií na kybernetické hrozby. Okrem nadväzovania kontaktov sa VJ CSIRT podarilo na konferencii získať nové poznatky a zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvýšiť povedomie o VJ CSIRT a jej aktivitách.

Achilles
OCSC 2024