Mesačná správa CSIRT.SK – Február 2024

V publikovanej správe sa zameriame na dianie v oblasti informačnej bezpečnosti vo svete a na Slovensku v mesiaci február 2024. Pridávame aj prehľad kritických zraniteľností produktov a nástrojov.

CSIRT.SK ako vládna jednotka na riešenie počítačových incidentov monitoruje lokálne aj globálne dianie v rámci informačnej bezpečnosti. Štandardne tento príspevok prináša prehľad udalostí a informácií zozbieraných jednotkou CSIRT.SK pri svojej činnosti. Z kapacitných dôvodov však dočasne uverejňujeme skrátenú verziu správy, ktorá obsahuje prehľad z činnosti vládnej jednoty CSIRT a obsah mesačného prehľadu zraniteľností.

Mesačná správa – 02/2024 PDF (309 KB)

Mesačné správy CSIRT.SK sú spracovávané od augusta 2018 a sú dostupné v časti Mesačná správa CSIRT.SK a prehľad bezpečnostných udalostí vo svete a u nás.