Službu Achilles rozširujeme o monitoring dostupnosti (Domino)

V rámci projektu Achilles poskytuje CSIRT.SK aj možnosť pravidelného overovania dostupnosti aktív danej organizácie, napr. webových serverov a služieb, prostredníctvom systému Domino. Cieľom je detekcia pokusu o útok typu odoprenie služby (angl. Denial of Service, skr. DoS), pomocou ktorej vieme informovať prevádzkovateľa danej webovej služby o jej nedostupnosti.

Z toho dôvodu je možné, že na daných infraštruktúrach budú evidované frekventované požiadavky typu GET (protokol HTTPS), pochádzajúce z IP adries CSIRT.SK, ktoré sa opakujú v pravidelných intervaloch.

V prípade, že by ste mali záujem pridať (príp. odobrať) aktíva v rámci tejto služby, kontaktujte nás cez e-mail na adrese achilles@csirt.sk. Do tela e-mailu taktiež napíšte domény, o ktoré sa jedná.

Príklad:

” Predmet: DOMINO – ZMENA ZOZNAMU AKTÍV

Touto cestou by som Vás chcel požiadať o zrušenie overovania dostupnosti pre nasledujúce aktíva:

test.csirt.sk

ddos.csirt.sk”