Legislatíva v SR

V prostredí Slovenskej republiky existujú viaceré právne záväzné predpisy týkajúce sa informačnej bezpečnosti.

Zákon č. 69 o kybernetickej bezpečnosti sprehľadnený formou sémantického stromu nájdete na webstránke knowww.eu.

Posledná aktualizácia