Komunikácia s CSIRT.SK

PGP kľúč na bezpečnú komunikáciu

Pre zaistenie bezpečnosti komunikácie je možné s celým tímom CSIRT.SK komunikovať pomocou nasledujúceho PGP kľúča:

Identifikátor kľúča:   0x676CDFAB  CSIRT.SK <info(at)csirt.sk>
Odtlačok kľúča:   DFB9 E47B 4304 CB18 AF97  E49D EC51 77D3 E4E1 1CE2

Kľúč sa nachádza v priloženom dokumente vo formáte  ASC (43,9 kB).

Certifikačná autorita CSIRT.SK

Verejné PGP kľúče pre bezpečnú komunikáciu sú podpísané certifikačnou autoritou CSIRT.SK. Jej verejný kľúč je nasledovný:

Identifikátor kľúča:   0x48B23475  CSIRT.SK
Odtlačok kľúča:   55ED 89B0 85DB 1180 EE2D  3E79 B24D 01EB 979E 068E

Kľúč sa nachádza v priloženom dokumente vo formáte  ASC (3,95 kB).

Posledná aktualizácia