Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2019 - 31.12.2019
 

Graf

Naše publikácie

V tejto časti uvádzame materiály publikované útvarom CSIRT.SK.

Požiadavky na zabezpečenie infraštruktúry a riešenia implementovaného v rámci OPII
Metodika predstavuje návrh základných požiadaviek na systematické zabezpečenie informačnej bezpečnosti v organizácii. Verzia Release Candidate z 28.10.2016. V súčasnosti pripravujeme aktualizáciu.

Stiahni Súbor PDFMetodika PDF (272 kB)

Kontrolný zoznam pre bezpečnosť webových aplikácií
Kontrolný zoznam stručne sumarizuje najdôležite bezpečnostné aspekty pri vývoji a prevádzke webových stránok a je možné ho využiť pri vykonávaní interného auditu bezpečnosti webových aplikácií a webových stránok. Aktualizované: 9.11.2015. V súčasnosti pripravujeme aktualizáciu.

Stiahni Súbor PDFChecklist PDF (224 kB)

Príručka pre hardening - Windows
Príručka sa zameriava na operačné systémy založené na Microsoft Windows NT jadre a popisuje ako hardenovať operačný systém Microsoft Windows 7.

Stiahni Súbor PDFHardeningGuideWindows7 PDF (1,37 MB)

Príručka pre hardening - Linux
Staršia príručka sa zameriava na operačné systémy založené na Linuxovom jadre a popisuje ako hardenovať operačné systémy RHEL 5 a Debian.

Stiahni Súbor PDFHardeningGuideLinux PDF (1,33 MB), Súbor ZipHardeningLinuxScript Zip (2,63 kB)

Príručka zameraná na automatizovanú konfiguráciu systémov s OS Ubuntu Server, prípadne Debian.

Stiahni Súbor PDFHardeningGuideUbuntu PDF (465 kB), Súbor ZipHardeningUbuntuScript Zip (136 kB)

Základná ochrana pred útokmi na web I
V staršej príručke sa popisujú tri základne druhy útokov na webové aplikácie a ochrana pred týmito útokmi. 

Stiahni Súbor PDFZákladnáOchranaWeb PDF (903 kB).

Ochrana pred útokmi DDoS
V staršej príručke sa popisujú druhy DDoS útokov a prevencia pred útokmi. 

Stiahni Súbor PDFDDoS PDF (1,65 MB).

Phishingové emaily: rozpoznanie a obrana
Príručka sa zameriava na odhaľovanie podvodných phishingových emailov na základe rozpoznania ich znakov a na spôsoby, ako sa pred nimi chrániť. Obsahuje tiež analýzu hlavičky emailu. 

Stiahni Súbor PDFPhishing PDF (1,54 MB).