Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Oznámenia a varovania
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2015 - 31.3.2015
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK bol zriadený Ministerstvom financií SR s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry – NIKI a kritickej informačnej infraštruktúry.
Tím zabezpečuje služby spojené so zvládnutím bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi NIKI, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a inými štátnymi orgánmi (napr. polícia, vyšetrovatelia, súdy), podieľa sa na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne kooperuje so zahraničnými organizáciami a reprezentuje SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni.

   Top správy

Varovanie20.04.2015

Zraniteľnosť Abrt/Apport

Nedávno bol zverejnený exploit, ktorý zneužíva zraniteľnosť služby ABRT (Automatic Bug-Reporting Tool), resp. Apport, v operačných systémoch Linux. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy08.04.2015

Oznámenie o voľnej pracovnej pozícii

Hľadáme nových kolegov na technické oddelenie CSIRT.SK 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy08.04.2015

CSIRT.SK sa zapojil do medzinárodného projektu CS Danube

V rámci nadnárodného programu spolupráce sa tím CSIRT.SK zapojil do projektu Cyber Security in Danube Region CS Danube. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy07.04.2015

Mesačný prehľad za mesiac marec 2015

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci marec 2015. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie31.03.2015

Zraniteľnosť - AMD Bulldozer Linux ASLR

AMD Bulldozer Linux ASLR je zraniteľnosť v implementácií ASLR v OS Linux, ktorá postihuje niektoré procesory z rodiny AMD Bulldozer (Family 15h). 
Čítaj ďalej >>>

Oznámenie10.03.2015

Zvýšený výskyt phishingových e-mailov

CSIRT.SK zaregistroval nárast počtu podvodných e-mailov, ktoré pod rôznou zámienkou navádzajú používateľa, aby na svojom zariadení aktivoval škodlivý kód. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy