Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK je vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej informačných systémov.

Náš tím poskytuje služby spojené so zvládaním kybernetických bezpečnostných incidentov a odstraňovaním ich následkov. Taktiež sa výrazným spôsobom podieľa na prevencii incidentov, na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, so zahraničnými organizáciami a reprezentuje verejnú správu Slovenskej republiky v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. Tím CSIRT.SK je organizačný útvar Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (UPVII SR).

   Top správy

Tlačové správy02.01.2019

Mesačný prehľad za mesiac december 2018

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiac december 2018. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie21.12.2018

Tretia zero-day zraniteľnosť v OS Windows od SandboxEscapera

Twitterový používateľ s pseudonymom SandboxEscaper zverejnil v poradí už tretiu zero-day zraniteľnosť v operačnom systéme Microsoft Windows, ktorá dovoľuje zvýšenie práv a čítanie ľubovoľných súborov na úrovni systémových práv. Zatiaľ neexistuje opravná aktualizácia. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie20.12.2018

Kritická zero-day zraniteľnosť v prehliadači Internet Explorer

Spoločnosť Microsoft vydala mimoriadnu opravnú aktualizáciu na zero-day zraniteľnosť v prehliadači Internet Explorer, ktorá umožňuje vykonávanie ľubovoľného kódu. Zraniteľnosť je aktívne zneužívaná. V spojení s niektorou zero-day zraniteľnosťou navyšujúcou práva na úroveň systému, opravenou v predchádzajúcich mesiacoch, dokáže útočník získať úplnú kontrolu nad zraniteľným systémom. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie19.12.2018

WordPress obsahuje niekoľko závažných chýb. Môžu spôsobiť únik používateľských hesiel.

Spoločnosť WordPress opravila vo verziách 4.x a 5.0 sedem závažných zraniteľností, z ktorých niektoré môžu viesť až k prevzatiu kontroly nad webstránkou. Jedná sa o tri XSS zraniteľnosti, zraniteľnosť umožňujúcu únik údajov, chyby narábania s objektmi a zraniteľnosti umožňujúce neautorizované zásahy do obsahu. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie18.12.2018

Magellan: zraniteľnosť v SQLite postihuje webové prehliadače a iné aplikácie

Zraniteľnosť v databázovej knižnici SQLite nazvaná Magellan umožňuje útočníkom spôsobiť zlyhanie programu, čítať jemu alokovanú pamäť, alebo vzdialene vykonávať ľubovoľný kód. Vzhľadom na masívne rozšírené používanie SQLite sú postihnuté milióny aplikácií, od webových prehliadačov postavených na platforme Chromium, cez IoT zariadenia, po Android a iOS aplikácie. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie17.12.2018

Opravená zneužívaná kritická zero-day zraniteľnosť vo Windows

Spoločnosť Microsoft opravila v rámci decembrového balíka aktualizácií aktívne zneužívanú zero-day zraniteľnosť, ktorá dovoľuje vo viacerých verziách operačného systému Windows zvýšenie práv. To môže viesť k úniku informácií, umožneniu vzdialene vykonávať kód a ovládnutiu zraniteľného systému. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy