Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2019 - 31.12.2019
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK je vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej informačných systémov.

Náš tím poskytuje služby spojené so zvládaním kybernetických bezpečnostných incidentov a odstraňovaním ich následkov. Taktiež sa výrazným spôsobom podieľa na prevencii incidentov, na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, so zahraničnými organizáciami a reprezentuje verejnú správu Slovenskej republiky v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. Tím CSIRT.SK je organizačný útvar Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (UPVII SR).

   Top správy

Varovanie21.10.2020

Kritickú zraniteľnosť v Adobe Flash Player je možné využiť na vzdialené vykonávanie kódu.

Zraniteľnosť je spôsobená dereferenciou nulového ukazovateľa a spôsobuje zlyhanie programu Adobe Flash Player. Je možné zneužiť ju aj na vykonanie kódu, ktorý je možné poslať aj vzdialene v HTTP odpovedi, ktorú Flash Player spracuje. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy16.10.2020

Mesačná správa CSIRT.SK - August 2020

V publikovanej správe sa zameriame na dianie v oblasti informačnej bezpečnosti vo svete a na Slovensku v mesiaci august 2020. Pridáme aj prehľad kritických zraniteľností produktov a nástrojov.  
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy15.10.2020

Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac september 2020

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci september 2020. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie07.10.2020

Cisco vydalo záplaty pre aktívne zneužívané DoS zraniteľnosti v IOS XR

Zraniteľnosti triedy DoS môže zneužiť neautentifikovaný útočník a vedú ku zlyhaniu IGMP procesu alebo vyčerpaniu operačnej pamäte. Zneužitie zraniteľností je možné, len ak sa používa multicast routing a zariadenie môže prijímať DVMPR prevádzku. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie28.09.2020

Útočníci aktívne zneužívajú zraniteľnosť operačného systému Windows nazvanú „Zerologon“

Spoločnosť Microsoft v Auguste 2020 vydala bezpečnostnú aktualizáciu pre 120 zraniteľností operačného systému Windows Server, z ktorých boli dve zero-day. V rámci tejto aktualizácie Microsoft upozorňuje na aktívne zneužívanie kritickej zraniteľnosti nazvanej „Zerologon“. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie22.09.2020

Cisco Jabber obsahuje kritickú zraniteľnosť umožňujúcu vzdialené vykonávanie kódu

Aplikácia Cisco Jabber obsahuje XSS zraniteľnosť, ktorá sa dá využiť na vzdialené spustenie programov s právami prihláseného používateľa. Na zneužitie zraniteľnosti je potrebné, aby Jabber využíval protokol XMPP s povoleným rozšírením XHTML-IM. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy