Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK je vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej informačných systémov.

Náš tím poskytuje služby spojené so zvládaním kybernetických bezpečnostných incidentov a odstraňovaním ich následkov. Taktiež sa výrazným spôsobom podieľa na prevencii incidentov, na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, so zahraničnými organizáciami a reprezentuje verejnú správu Slovenskej republiky v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. Tím CSIRT.SK je organizačný útvar Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (UPVII SR).

   Top správy

Varovanie03.03.2021

Spoločnosť Microsoft vydáva núdzové opravy aktívne zneužívaných zraniteľností serveru Microsoft Exchange

Spoločnosť Microsoft vydala opravné aktualizácie pre kritické zraniteľnosti, ktoré sú aktívne zneužívané útočníkmi pri útokoch na Exchange servery, ktoré sú prevádzkované vo vlastnej infraštruktúre. Spoločnosť Microsoft pripisuje útoky APT skupine s názvom „Hafnium“. Hafnium pravdepodobne zneužíva tieto zraniteľnosti ako súčasť reťazca útokov. Podľa spoločnosti Microsoft útok spočíva v 3 krokoch a to: získanie prístupu na server odcudzením prihlasovacích údajov, alebo zneužitím niektorej zo zraniteľností, následne nasadenie web shellu pre ovládanie cieľového servera a následné odcudzenie údajov cieľových organizácií.  
Čítaj ďalej >>>

Varovanie03.03.2021

Bola opravená kritická zraniteľnosť v prehliadači Chrome

Spoločnosť Google opravila aktívne zneužívanú kritickú zraniteľnosť nachádzajúcu sa v produkte Chrome. Verzia 89.0.4389 obsahujúca 47 opráv zraniteľností bola zverejnená 2. marca pre operačné systémy Windows, macOS a Linux. Najvážnejšia z nich sa týkala problému cyklu objektu vo zvuku. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie23.02.2021

V komponente V8 prehliadača Chrome bola opravená aktívne zneužívaná zero-day zraniteľnosť

V prehliadači Chrome spoločnosti Google bola opravená aktívne zneužívaná zraniteľnosť, ktorá existuje v komponente V8. Jedná sa o pretečenie medzipamäte haldy. Spoločnosť Google zatiaľ nezverejnila viac informácií. Chce počkať, kým si väčšina používateľov nainštaluje najnovšiu dostupnú aktualizáciu. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie23.02.2021

APT skupina roky zneužíva Centreon na kompromitáciu organizácií

Francúzska bezpečnostná agentúra ANSSI odhalila kampaň podobnú afére SolarWinds z decembra 2020. Útočníci kompromitovali siete organizácií cez servery s platformou Centreon, slúžiace na monitorovanie IT infraštruktúry. Medzi poškodené organizácie patria najmä prevádzkovatelia webhostingových služieb. Stopy vedú k ruskej APT skupine Sandworm. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy23.02.2021

Mesačná správa CSIRT.SK - Január 2021

V publikovanej správe sa zameriame na dianie v oblasti informačnej bezpečnosti vo svete a na Slovensku v mesiaci január 2021. Pridáme aj prehľad kritických zraniteľností produktov a nástrojov.  
Čítaj ďalej >>>

Varovanie08.02.2021

Spoločnosť Cisco opravila 9 zraniteľností vo webovom rozhraní pre správu VPN smerovačov

Spoločnosť Cisco vydala opravu 9 zraniteľností vo webovom rozhraní pre správu VPN smerovačov, z čoho 7 je kritických a 2 závažné. Chyby vo všeobecnosti útočníkovi umožňujú vzdialené vykonávanie kódu na dotknutých zariadeniach. Kritické súvisia s nesprávnym overovaním HTTP požiadaviek a závažné sú spôsobené nedostatočným overovaním vstupu. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy