Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Zahraničné zdroje
US CERT - zraniteľnosti


ICS CERT - varovania
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - odporúčania
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK bol zriadený Ministerstvom financií SR s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry – NIKI a kritickej informačnej infraštruktúry.
Tím zabezpečuje služby spojené so zvládnutím bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi NIKI, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a inými štátnymi orgánmi (napr. polícia, vyšetrovatelia, súdy), podieľa sa na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne kooperuje so zahraničnými organizáciami a reprezentuje SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni.

   Top správy

Varovanie17.08.2018

Foreshadow: nové zraniteľnosti procesorov Intel

Boli odhalené nové zraniteľnosti kategórie Spectre týkajúce sa procesorov Intel. Tieto zraniteľnosti súvisia so exekúciou, na ktorú je možné previesť útok analýzou postranného kanálu. Útočník môže získať dáta z oblastí pamäte pomocou technológie SGX, a tiež odhaliť informácie o jadre operačného systému, SMM a virtuálnych systémoch. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie17.08.2018

Augustový balík záplat od Microsoftu obsahuje opravy dvoch aktívne zneužívaných zero-day zraniteľností.

Microsoft vydal augustový balík opráv. Obsahuje opravy 60 zraniteľností rôznych produktov od Windows a Office, cez internetové prehliadače, až po frameworky a vývojárske nástroje. 19 z nich je klasifikovaných ako kritické, 39 ako dôležité. Ostatné dve z nich sú aktívne zneužívané zraniteľnosti umožňujúce vzdialené vykonávanie kódu. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie15.08.2018

Protokoly medicínskych zariadení dovoľujú meniť životné funkcie pacienta

Protokoly používané na prenos dát medzi medicínskymi prístrojmi nie sú dostatočne preskúmané z hľadiska bezpečnosti. Ukazuje sa však, že aspoň niektoré sú veľmi slabo chránené a ich zraniteľnosti sa dajú okrem úniku citlivých údajov jednoducho zneužiť na odosielanie falošných údajov o pacientovom stave. Monitorujúci personál tak môže byť vmanipulovaný k podniknutiu krokov priamo ohrozujúcich pacientov život, alebo k vynaloženiu výdavkov na nepotrebné vyšetrenia.  
Čítaj ďalej >>>

Varovanie15.08.2018

Faxploit: Ako ovládnuť sieť odoslaním faxu

Odoslaním upraveného obrázku faxom na zraniteľné zariadenie dokáže útočník získať nad ním kontrolu. Ak je toto zariadenie zapojené do siete, útočník do nej môže ľahko preniknúť a kompromitovať ju. Na úspešné vykonanie útoku stačí faxové číslo a nie je potrebné internetové pripojenie.  
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy13.08.2018

Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM

V publikovanej ukážke predstavíme na konkrétnom príklade výsledky forenznej analýzy pamät RAM, ako aj niektoré z metód, ktoré je možné využívať pri analýzach zálohy obsahu operačnej pamäte. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie10.08.2018

Zraniteľnosť v Linuxovom jadre dovoľuje DoS útok

Zraniteľnosť v jadre systému Linux dovoľuje útočníkovi vykonať DoS útok odoslaním série vhodne upravených paketov v rámci otvorenej TCP relácie, pričom každý paket prinúti jadro vykonať sekvenciu systémovo náročných výpočtov. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy