Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK je vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej informačných systémov.

Náš tím poskytuje služby spojené so zvládaním kybernetických bezpečnostných incidentov a odstraňovaním ich následkov. Taktiež sa výrazným spôsobom podieľa na prevencii incidentov, na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, so zahraničnými organizáciami a reprezentuje verejnú správu Slovenskej republiky v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. Tím CSIRT.SK je organizačný útvar Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (UPVII SR).

   Top správy

Varovanie14.04.2021

Nové kritické zraniteľnosti emailového serveru Microsoft Exchange

Národná bezpečnostná agentúra (NSA) informovala spoločnosť Microsoft o objave kritických zraniteľností umožňujúcich vzdialene vykonať kód (RCE) v produkte Microsoft Exchange Server. Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie a apeluje na administrátorov, aby urgentne aktualizovali emailové servery Microsoft Exchange vo svojej správe. Aktuálne nebolo zaznamenané zneužitie týchto zraniteľností, avšak Microsoft predpokladá, že je to len otázkou času.  
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy13.04.2021

Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac marec 2021

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci marec 2021. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie30.03.2021

Projekt OpenSSL vydal opravu zraniteľností pre svoju knižnicu zabezpečujúcu šifrovanú komunikáciu

Projekt OpenSSL vydal opravu chýb pre svoju knižnicu, ktorú využívajú mnohé aplikácie a servery na zabezpečenie dôvernej komunikácie. Objavené zraniteľnosti môže útočník zneužiť na spôsobenie nedostupnosti služby, alebo ohroziť dôvernosť a integritu prenášaných dát šifrovaných protokolom TLS.  
Čítaj ďalej >>>

Varovanie30.03.2021

Spoločnosť Adobe opravila kritickú zraniteľnosť produktu ColdFusion

Spoločnosť Adobe vydala neplánované bezpečnostné aktualizácie pre produkt ColdFusion verzie 2016, 2018 a 2021. Zraniteľnosť by útočník mohol zneužiť na vzdialené vykonanie ľubovoľného kódu. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie30.03.2021

Kritická zraniteľnosť v knižnici sieťovej masky, npm balíčku Netmask

Victor Viale, Sick Codes, Nick Sahler, Kelly Kaoundis a John Jackson informovali o kritickej zraniteľnosti npm knižnice masky siete, ktorá môže umožniť útočníkovi obísť určité mechanizmy ochrany siete a následne na ňu vykonať útoky. Knižnica npm netmask je využívaná po celom svete a má na konte stovky miliónov stiahnutí.  
Čítaj ďalej >>>

Varovanie29.03.2021

V klientskom softvéri Zoom sa vyskytuje chyba, ktorá môže viesť k odhaleniu citlivých informácií

Vo videokonferenčnej platforme Zoom sa nachádza zraniteľnosť pri zdieľaní obrazovky, ktorej zneužitím môže dôjsť k vyzradeniu citlivých informácií. Chyba zatiaľ nie je opravená, avšak spoločnosť si je vedomá tohto problému a pracuje na jeho vyriešení.  
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy