Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Nahlásené incidenty
1.1.2015 - 31.7.2015
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK bol zriadený Ministerstvom financií SR s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry – NIKI a kritickej informačnej infraštruktúry.
Tím zabezpečuje služby spojené so zvládnutím bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi NIKI, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a inými štátnymi orgánmi (napr. polícia, vyšetrovatelia, súdy), podieľa sa na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne kooperuje so zahraničnými organizáciami a reprezentuje SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni.

   Top správy

Tlačové správy25.08.2015

Zavádzanie informačnej bezpečnosti do organizácie

Vo svete, v ktorom sa organizácie snažia uviesť do rovnováhy systém pozostávajúci z množstva technológie, informácií, služieb, osôb, ale i regulácií, bezpečnostných hrozieb a množstva iných faktorov, je zavedenie komplexného programu informačnej bezpečnosti nevyhnutnosťou. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie20.08.2015

Exploit na zraniteľnosť Microsoft Internet Explorer

Spoločnosť Symantec zaznamenala použitie exploitu na zraniteľnosť CVE-2015-2502 prehliadača Microsoft Internet Explorer pri watering hole útoku. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy12.08.2015

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia

Školenia na zvyšovanie bezpečnostného povedomia či na ochranu osobných údajov tradične vyvolávajú u zamestnancov vo verejnej správe, ale i v súkromnom sektore povzdych a otrávenie. Ide však len o nutné zlo, ktoré treba pretrpieť a ktoré prináša benefit jedine v podobe oddychu od bežných pracovných povinností, možnosti hrať sa na telefóne a pochutenia si na pripravenom občerstvení? 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie10.08.2015

Zraniteľnosť v Mozilla Firefox – únik súborov

Spoločnosť Mozilla vydala aktualizáciu svojich prehliadačov obsahujúcu záplatu na kritickú bezpečnostnú chybu zneužívanú útočníkmi. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy03.08.2015

Outsourcing informačných technológií a bezpečnosť

Inštitúcie verejnej správy podobne ako firmy a organizácie zo súkromného sektora využívajú outsourcing ako jednu zo stratégií boja s chýbajúcimi profesionálmi a nedostatkom finančných prostriedkov pre oblasť informačných a komunikačných technológií. Je ale nákup IT služieb pre zabezpečenie kritických procesov a bezpečnosti organizácie u dodávateľa vždy správnou voľbou?  
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy27.07.2015

Techniky sociálneho inžinierstva

Jedným z najefektívnejších nástrojov pre získavanie citlivých informácií zo zabezpečených systémov je sociálne inžinierstvo. Nevyžaduje takmer žiadne technické schopnosti a napriek tomu je s jeho využitím možné exfiltrovať informácie aj z technicky dobre zabezpečených informačných systémov. Je to možné vďaka tomu, že sa tento typ útoku zameriava na jednu z najzávažnejších a najrozšírenejších zraniteľností – na človeka. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy