Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK je vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej informačných systémov.

Náš tím poskytuje služby spojené so zvládaním kybernetických bezpečnostných incidentov a odstraňovaním ich následkov. Taktiež sa výrazným spôsobom podieľa na prevencii incidentov, na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, so zahraničnými organizáciami a reprezentuje verejnú správu Slovenskej republiky v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. Tím CSIRT.SK je organizačný útvar Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (UPVII SR).

   Top správy

Varovanie11.12.2018

Kritická chyba v Kubernetes ponúka administrátorské práva

Nástroj Kubernetes obsahuje kritickú zraniteľnosť, ktorá dovoľuje neautentifikovanému útočníkovi bez práv získať administrátorské práva ku API, alebo „clustru“ v cloude. Nachádza sa v Kubernetes API serveri, ktorý po prijatí upravenej požiadavky vyvolávajúcej chybu ponechá spojenie k „podu“ otvorené. Útočník môže potom „podu“ posielať požiadavky bez ďalšej autorizácie, čo mu umožní vykonávať ľubovoľný kód, získavať dáta, či sabotovať cloudovú službu. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie10.12.2018

Zneužívaná zero-day zraniteľnosť Flash Player dovoľuje ovládnuť systém

Bezpečnostní experti zachytili pokus o zneužitie kritickej zero-day zraniteľnosti v Adobe Flash Player, ktorá pomocou chyby použitia odalokovaného miesta v pamäti môže viesť k možnosti vzdialene vykonávať kód a prebrať kontrolu nad systémom obete. Útočníci na to využili ovládací prvok Flash ActiveX v hlavičke škodlivého dokumentu Microsoft Office, ktorý následne rozbalil a nainštaloval do systému zadné dvierka. 
Čítaj ďalej >>>

Iné07.12.2018

Mesačná správa CSIRT.SK - November 2018

V publikovanej správe sa zameriame na dianie v oblasti informačnej bezpečnosti vo svete a na Slovensku v mesiaci november 2018. Pridáme aj prehľad kritických zraniteľností produktov a nástrojov.  
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy04.12.2018

Mesačný prehľad za mesiac november 2018

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiac november 2018. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie28.11.2018

Kritická zraniteľnosť Adobe Flash Player so zverejneným popisom

Adobe Flash Player obsahuje kritickú zraniteľnosť, ktorá umožňuje útočníkovi vzdialene vykonávať kód. Súvisí s chybou komponentu AVM, kedy tento pred použitím neoveruje typ objektu, ktorý mu bol zadaný. Informácie o zraniteľnosti boli zverejnené, preto sa odporúča bezodkladné odstránenie zraniteľnosti. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie26.11.2018

Apache Struts obsahuje kvôli knižnici Commons FileUpload dva roky starú kritickú zraniteľnosť

Kritická zraniteľnosť knižnice Apache Commons FileUpload známa dva roky je stále prítomná v jednej z podporovaných verzií Apache Struts napriek tomu, že existuje opravená verzia knižnice. Zraniteľnosť môže viesť k vzdialenému vykonávaniu kódu a prevzatiu kontroly nad systémom. Knižnicu Commons FileUpload je potrebné nahradiť novou verziou ručne. Okrem Struts ju využívajú aj ďalšie aplikácie, preto je potrebná kontrola, či v systéme neexistujú ďalšie kópie zraniteľnej verzie. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy