Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
US CERT - zraniteľnosti


ICS CERT - varovania
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update G)


ICS CERT - odporúčania
Delta Electronics Delta Industrial Automation COMMGR
21.06.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK bol zriadený Ministerstvom financií SR s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry – NIKI a kritickej informačnej infraštruktúry.
Tím zabezpečuje služby spojené so zvládnutím bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi NIKI, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a inými štátnymi orgánmi (napr. polícia, vyšetrovatelia, súdy), podieľa sa na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne kooperuje so zahraničnými organizáciami a reprezentuje SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni.

   Top správy

Varovanie15.06.2018

SigSpoof - zraniteľnosť v elektronickom podpisovaní e-mailov

Zraniteľnosť dovoľuje útočníkovi podvrhnúť e-mail, ktorý klient vyhodnotí ako podpísaný, pričom nemusí byť. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy15.06.2018

CyberEurope 2018 – Pripravme sa na ďalšiu kybernetickú krízu

Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA zorganizovala medzinárodné cvičenie kybernetickej bezpečnosti 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy15.06.2018

Mesačný prehľad za mesiac máj 2018

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiac máj 2018. 
Čítaj ďalej >>>

Oznámenie12.06.2018

Zraniteľnosť Adobe Flash Player

Na aktívne zneužívanú zraniteľnosť Adobe Flash Playera bola vydaná záplata. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy31.05.2018

Ukážka analýzy škodlivého kódu

V publikovanej ukážke predstavíme na konkrétnom príklade výsledky analýzy, ako aj niektoré z metód, ktoré je možné využívať pri analýzach vzoriek potenciálne škodlivého softvéru 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie29.05.2018

Tri kritické zraniteľnosti v Cisco Digital Network Architecture (DNA) Center platform

Cisco odhalilo tri kritické zraniteľnosti týkajúce sa zvýšenia privilégií, pričom jedna z nich umožňuje spúšťať príkazy s root oprávneniami. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy