Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
CSIRT.SK sa stal členom FIRST!
Tlačové správy
10.03.2015
Mesačný prehľad za mesiac február 2015
Tlačové správy
05.03.2015
Mesačný prehľad za mesiac január 2015
Tlačové správy
03.02.2015
Nahlásené incidenty
1.1.2015 - 28.2.2015
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK bol zriadený Ministerstvom financií SR s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry – NIKI a kritickej informačnej infraštruktúry.
Tím zabezpečuje služby spojené so zvládnutím bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi NIKI, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a inými štátnymi orgánmi (napr. polícia, vyšetrovatelia, súdy), podieľa sa na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne kooperuje so zahraničnými organizáciami a reprezentuje SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni.

   Top správy

Oznámenie10.03.2015

Zvýšený výskyt phishingových e-mailov

CSIRT.SK zaregistroval nárast počtu podvodných e-mailov, ktoré pod rôznou zámienkou navádzajú používateľa, aby na svojom zariadení aktivoval škodlivý kód. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy10.03.2015

CSIRT.SK sa stal členom FIRST!

Dňa 9. marca 2015 bol CSIRT.SK schválený ako riadny člen (full member) organizácie FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams). Členstvo umožňuje tímom na riešenie počítačových incidentov efektívnejšie reagovať na počítačové incidenty poskytnutím prístupu k nástrojom, najlepším praktikám a dôveryhodnej komunikácií s členskými tímami. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy05.03.2015

Mesačný prehľad za mesiac február 2015

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci február 2015. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie03.02.2015

0day zraniteľnosť Adobe Flash Player

Spoločnosť Trend Micro objavila exploit na 0day zraniteľnosť Adobe Flash Player umožňujúci vzdialenému útočníkovi prevziať kontrolu nad systémom. V súčasnosti na túto zraniteľnosť nie je dostupná žiadna záplata. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy03.02.2015

Mesačný prehľad za mesiac január 2015

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci január 2015. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie29.01.2015

Kritická zraniteľnosť v knižnici glibc - GHOST

Spoločnosť Qualys zverejnila analýzu kritickej chyby funkcií gethostbyname v knižnici glibc, ktorá je štandardnou súčasťou linuxových distribúcií.  
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy