Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Oznámenia a varovania
Nahlásené incidenty
1.1.2015 - 30.6.2015
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK bol zriadený Ministerstvom financií SR s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry – NIKI a kritickej informačnej infraštruktúry.
Tím zabezpečuje služby spojené so zvládnutím bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi NIKI, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a inými štátnymi orgánmi (napr. polícia, vyšetrovatelia, súdy), podieľa sa na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne kooperuje so zahraničnými organizáciami a reprezentuje SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni.

   Top správy

Tlačové správy27.07.2015

Techniky sociálneho inžinierstva

Jedným z najefektívnejších nástrojov pre získavanie citlivých informácií zo zabezpečených systémov je sociálne inžinierstvo. Nevyžaduje takmer žiadne technické schopnosti a napriek tomu je s jeho využitím možné exfiltrovať informácie aj z technicky dobre zabezpečených informačných systémov. Je to možné vďaka tomu, že sa tento typ útoku zameriava na jednu z najzávažnejších a najrozšírenejších zraniteľností – na človeka 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie30.06.2015

Zraniteľnosť v antivírusovom programe ESET

V antivírovom riešení ESET bola identifikovaná zraniteľnosť umožňujúca spustenie ľubovoľného kódu s právami administrátora. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy26.06.2015

Je vaša organizácia pripravená na hrozby z vnútra?

Inštitúcie verejnej správy ako aj organizácie zo súkromného sektora implementujú technologické opatrenia na ochranu ich informačných systémov a sietí s cieľom ochrániť svoje citlivé informácie. Postačuje ale nasadzovanie technických opatrení (ako napríklad firewallov, antivírusov, IPS/IDS zariadení, riadenie prístupu) či vykonávanie skenov zraniteľností a pentestov na zaistenie informačnej bezpečnosti? 
Čítaj ďalej >>>

Oznámenie17.06.2015

Nová vlna rozsiahleho phishingu

Zaznamenali sme rozsiahle šírenie podvodných emailov, ktoré sa vydávajú za správy pochádzajúce zo slovenských bánk.  
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy12.06.2015

Zástupcovia združenia NIX.CZ a slovenského bezpečnostného týmu CSIRT.SK podpísali memorandum o spolupráci.

Zástupcovia združenia NIX.CZ, ktoré pôsobí ako neutrálny prepojovací internetový uzol pre Českú republiku, a slovenského národného bezpečnostného týmu CSIRT.SK, podpísali memorandum o spolupráci. Spolupráca spomínaných organizácií sa bude týkať hlavne sieťovej bezpečnosti. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie25.05.2015

Logjam útok na protokol TLS

Výskumníci zo spoločností Inria, Microsoft Research a z amerických univerzít objavili novú zraniteľnosť v protokole TLS umožňujúcu dešifrovať a modifikovať šifrovanú komunikáciu. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy