Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2019 - 31.12.2019
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK je vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej informačných systémov.

Náš tím poskytuje služby spojené so zvládaním kybernetických bezpečnostných incidentov a odstraňovaním ich následkov. Taktiež sa výrazným spôsobom podieľa na prevencii incidentov, na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, so zahraničnými organizáciami a reprezentuje verejnú správu Slovenskej republiky v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. Tím CSIRT.SK je organizačný útvar Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (UPVII SR).

   Top správy

Varovanie10.07.2020

Dve kritické zraniteľnosti vo virtuálnom grafickom rozhraní produktov VMware

Spoločnosť VMware vydala bezpečnostné aktualizácie na opravu viacerých zraniteľností v programoch VMware ESXi, Workstation a Fusion. Dve najzávažnejšie z nich umožňujú vykonávať kód na hypervízorovi z virtuálneho zariadenia. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie10.07.2020

Kritické zraniteľnosti v TCP/IP knižnici pre zariadenia IoT

Bezpečnostná výskumná skupina JSOF objavila 19 zraniteľností v knižnici spoločnosti Treck protokolov TCP/IP využívanú vyše 20 rokov v IoT zaraideniach, ktoré nazvala Ripple20. 5 z 19 je klasifikovaných podľa CVSS skóre ako „High“, ostatné „Medium“ alebo „Low“. Chyby sa týkajú protokolov IPv4, IPv6, UDP, DNS, DHCP, TCP, ICMPv4 a ARP. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie06.07.2020

Kritická zraniteľnosť v produktoch F5

Spoločnosť F5 vydala bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť produktov BIG-IP s hodnotou CVSS skóre 10. Túto zraniteľnosť môže zneužiť útočník na celkovú kompromitáciu informačného systému ku ktorému má zraniteľné zariadenie prístup. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy02.07.2020

Mesačný prehľad za mesiac jún 2020

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci jún 2020. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie30.06.2020

Zraniteľnosť SMBleed protokolu Windows Server Message Block (SMBv3)

Spoločnosť ZecOps odhalila novú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť v dekompresnej funkcii SMBv3.1.1, v ktorej boli nedávno objavené aj zraniteľnosti SMBGhost a EternalDarkness. Zraniteľnosť dovoľuje únik citlivých dát, ktoré môžu byť ďalej zneužité na vzdialené vykonávanie kódu a kompromitáciu zraniteľného systému. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy29.06.2020

Vedeli ste, že ... alebo šesťnástoro bezpečnosti

Ako sa bezpečne správať v rámci vášho pracovného, ale aj súkromného života vo svete počítačov a sietí? Prečítajte si naše šesťnástoro a zvýšte si svoje bezpečnostné povedomie. Nedovoľte kyber-kriminálnikom ukradnúť vaše súkromné údaje a peniaze, ani citlivé dáta vašej organizácie. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy