Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Mesačný prehľad za mesiac júl 2020
Tlačové správy
05.08.2020
Mesačná správa CSIRT.SK - Jún 2020
Tlačové správy
23.07.2020
Mesačná správa CSIRT.SK - Máj 2020
Tlačové správy
21.07.2020
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2019 - 31.12.2019
 

Graf

Vitajte!

Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK je vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej informačných systémov.

Náš tím poskytuje služby spojené so zvládaním kybernetických bezpečnostných incidentov a odstraňovaním ich následkov. Taktiež sa výrazným spôsobom podieľa na prevencii incidentov, na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, so zahraničnými organizáciami a reprezentuje verejnú správu Slovenskej republiky v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. Tím CSIRT.SK je organizačný útvar Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (UPVII SR).

   Top správy

Tlačové správy05.08.2020

Mesačný prehľad za mesiac júl 2020

Na našej web stránke v časti Informačná bezpečnosť » Oznámenia a varovania » Mesačný prehľad boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci júl 2020. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie28.07.2020

Kritické zraniteľnosti v produktoch spoločnosti Adobe

Spoločnosť Adobe vydala záplatu opravujúcu kritické zraniteľnosti vo svojich produktoch Photoshop, Bridge a Prelude. 12 kritických zraniteľností vo verziách produktov pre Windows je spôsobených možnosťou čítať a zapisovať mimo hraníc, čo môže viesť k vykonaniu ľubovoľného kódu. 
Čítaj ďalej >>>

Varovanie28.07.2020

Chyba vo funkcii Vanity URL aplikácie Zoom umožňuje vydávať sa za používateľa tejto funkcie

Funkcia Vanity URL v aplikácii Zoom slúžiaca na vytvorenie vlastnej URL nie je chránená proti impersonácii. K pozvánke na stretnutie je možné uviesť akúkoľvek subdoménu, vďaka čomu môže vyzerať rovnako ako pozvánka od spoločnosti, ktorá túto doménu používa. Spoločnosť Zoom Video Communications vydala na túto chybu záplatu. 
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy23.07.2020

Mesačná správa CSIRT.SK - Jún 2020

V publikovanej správe sa zameriame na dianie v oblasti informačnej bezpečnosti vo svete a na Slovensku v mesiaci jún 2020. Pridáme aj prehľad kritických zraniteľností produktov a nástrojov.  
Čítaj ďalej >>>

Tlačové správy21.07.2020

Mesačná správa CSIRT.SK - Máj 2020

V publikovanej správe sa zameriame na dianie v oblasti informačnej bezpečnosti vo svete a na Slovensku v mesiaci máj 2020. Pridáme aj prehľad kritických zraniteľností produktov a nástrojov.  
Čítaj ďalej >>>

Varovanie17.07.2020

SIGRed - kritická zraniteľnosť Windows DNS serverov

Spoločnosť Microsoft opravila kritickú zraniteľnosť DNS (CVSS 10), ktorá je vo všetkých Windows serveroch konfigurovaných ako DNS už 17 rokov. Útočníkovi umožňuje preposielať citlivé dáta na svoj server, manipulovať so sieťovým prenosom, a tiež kompromitovať celú sieť. 
Čítaj ďalej >>>

Staršie správy