Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Foreign Sources
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Návody a odporúčania

V tejto časti uvádzame návody a odporučenia pre používanie, konfiguráciu a zabezpečenie zariadení IKT vrátane koncových staníc (desktopov, notebookov) a serverov.

Informačná bezpečnosť je okrem dodržiavania bezpečnostných zásad závislá najmä od schopnosti používateľa  alebo administrátora zachovať obozretnosť a správne reagovať na neočakávané situácie. Je odporúčané pre používateľov a administrátorov sledovať bezpečnostné zdroje   týkajúcich sa bezpečnostných slabín, hrozieb, postupov a štandardných typov útokov.

Kritické bezpečnostné opatrenia

Sociálne inžinierstvo

Bezpečnosť organizácie

Insider threat - Je vaša organizácia pripravená na hrozby z vnútra?

Outsourcing informačných technológií a bezpečnosť

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia

Zavádzanie informačnej bezpečnosti do organizácie

Štandardy informačnej bezpečnosti

Bezpečnosť mobilných aplikácií