Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Návody a odporúčania

V tejto časti uvádzame návody a odporučenia pre používanie, konfiguráciu a zabezpečenie zariadení IKT vrátane koncových staníc (desktopov, notebookov) a serverov.

Informačná bezpečnosť je okrem dodržiavania bezpečnostných zásad závislá najmä od schopnosti používateľa  alebo administrátora zachovať obozretnosť a správne reagovať na neočakávané situácie. Je odporúčané pre používateľov a administrátorov sledovať bezpečnostné zdroje   týkajúcich sa bezpečnostných slabín, hrozieb, postupov a štandardných typov útokov.

Kritické bezpečnostné opatrenia

Sociálne inžinierstvo

Bezpečnosť organizácie

Insider threat - Je vaša organizácia pripravená na hrozby z vnútra?

Outsourcing informačných technológií a bezpečnosť

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia

Zavádzanie informačnej bezpečnosti do organizácie

Štandardy informačnej bezpečnosti

Bezpečnosť mobilných aplikácií