Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo CSIRT.SK bolo vypracovávané v súlade s požiadavkami uvedenými vo výnose MF SR  č. MF 013261/2008-132 o štandardoch pre IS verejnej správy. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádnych štýlov (CSS), podpory jazykov Java a JavaScript.

Celý obsah webového sídla je definovaný v relatívnych jednotkách je možné ho  jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Webové sídlo CSIRT.SK  bolo validované službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS a zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.