Podvodná kampaň spoločnosti European Company Network

CSIRT.SK upozorňuje na podvodné emaily ponúkajúce registráciu do zoznamu European Company Network (ECN). Spoločnosť v správe uvádza, že aktualizácia informácií o Vašej spoločnosti je zdarma. V texte priloženého formulára však drobným písmom informuje, že odosielateľ formulára uzatvára zmluvu na tri roky, pričom cena registrácie je 995 EUR ročne.

Spoločnosť okrem bezvýznamného zápisu vo svojej databáze neponúka za stanovený poplatok žiadnu inú službu. Ak organizácia po odoslaní formuláru nezaplatí následnú faktúru, modus operandi ECN je nepretržitý nátlak a vyhrážanie sa postúpením pohľadávky na vymáhanie.

Emaily sú podpísané ako European Company Network, 3502 GB – UTRECHT, THE NETHERLANDS. Podobná kampaň od tejto spoločnosti bola zaznamenaná už v roku 2016.

Odkazy
https://uia.org/content/47133
https://uia.org/directory-scams
https://www.cgain.co.uk/european-company-network-scam-alert/
https://www.scamwarners.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=127822