Zero-day zraniteľnosti v Microsoft Exchange

Bezpečnostný expert, Piotr Bazydlo, spoločnosti Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI) identifikoval štyri vysoko závažné zero-day zraniteľnosti na platforme Microsoft Exchange. Úspešné zneužitie umožňuje pristupovať k citlivým údajom a vzdialene vykonávať kód.

Zraniteľné systémy:

Microsoft Exchange

Opis činnosti:

ZDI-23-1578 (CVSS skóre 7,5)

Zraniteľnosť ZDI-23-1578 sa týka chyby umožňujúcej eskaláciu oprávnení a deserializáciu nedôveryhodných dát v triede Chained SerializationBinder, čo umožňuje útočníkovi získať oprávnenia typu SYSTEM. Úspešné zneužitie umožňuje útočníkovi získať schopnosť vzdialene vykonať kód (RCE).

ZDI-23-1579 (CVSS skóre 7,1) ZDI-23-1580 (CVSS skóre 7,1) ZDI-23-1581 (CVSS skóre 7,1)

ZDI-23-1579 sa nachádza v metóde ‚DownloadDataFromUri‘. ZDI-23-1581 sa nachádza vo funkcii/metóde CreateAttachmentFromUri. ZDI-23-1580 sa nachádza v DownloadDataFromOfficeMarketPlace.Úspešné zneužitie umožňuje útočníkom pristupovať k citlivým údajom v Microsoft Exchange. Všetky tri zraniteľnosti sa týkajú chybnej validácie URI.

Všetky štyri zraniteľnosti vyžadujú autentifikáciu a prístup útočníka k povereniam na elektronickú poštu.

Závažnosť zraniteľnosti: Vysoká

Možné škody:

  • Eskalácia privilégií
  • Únik informácií
  • Vzdialené vykonávanie kódu

Odporúčania:

Bezodkladná aktualizácia na najnovšiu verziu. Nasadenie viacfaktorovej autentifikácie je jednou formou mitigácie.

Odkazy: