Ďalšia Zero-Day zraniteľnosť prehliadača Google Chrome

Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu pre ďalšiu zero-day zraniteľnosť v prehliadačoch Chrome, Firefox, Brave a Edge. Kritická zraniteľnosť CVE-2023-4863 sa nachádza v komponente WebP a môže viesť k pádu aplikácie.

Zraniteľné systémy:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Vivaldi
 • Brave
 • Thunderbird
 • Honeyview
 • Signal Electron
 • Affinity
 • Gimp
 • Inkscape
 • LibreOffice
 • Telegram
 • Ffmpeg
 • 1Password

Opis činnosti:

CVE-2023-4863 (CVSS skóre 8,8)

Spoločnosť Google opravila ďalšiu aktívne zneužívanú bezpečnostnú chybu v prehliadačoch Chrome, Firefox, Brave a Edge. Kritická zraniteľnosť CVE-2023-4863 sa týka pretečenia medzipamäte na halde, v komponente WebP pre formát obrázkov, ktorý nahradil formáty súborov JPEG, PNG a GIF. Úspešné zneužitie môže zapríčiniť nekonečné slučky a pád aplikácie. Útočník má možnosť vykonávania ľubovoľného kódu.

Závažnosť zraniteľnosti: Vysoká

Možné škody:

 • Vykonávanie ľubovoľného kódu
 • Nedostupnosť aplikácie

Odporúčania:

Bezodkladná aktualizácia:

 • Google Chrome na verziu 116.0.5845.187 pre Mac a Linux, a 116.0.5845.187/.188 pre Windows,
 • Mozilla Firefox na verziu 117.0.1, ESR 102.15.1, ESR 115.2.1,
 • Thunderbird na verziu 102.15.1, 115.2.2,
 • Microsoft Edge na verziu 116.0.1938.81,
 • Brave na verziu 1.58.124,
 • Opera na verziu 102.0.4880.51,
 • Vivaldi na verziu 6.2 a 
 • Honeyview na verziu 5.51.

Odkazy:

https://www.helpnetsecurity.com/2023/09/12/cve-2023-4863/

https://thehackernews.com/2023/09/google-rushes-to-patch-critical-chrome.html

https://www.tarlogic.com/blog/cve-2023-4863/