Otvorené pozície CSIRT.SK

Hľadáme kolegov na nasledujúce otvorené pozície:

Incident handler (junior/senior)

Miesto práce

Bratislava

Plný úväzok

Od 1 103,50 EUR brutto/ Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača. Súčasťou mzdy môže byť osobný príplatok.

Termín nástupu

ihneď po úspešnom ukončení prijímacieho konania

Náplň práce

 • pracovník Security Operating Center (SOC)
 • monitoring, vyhodnocovanie a analýza udalostí
 • príjem, vyhodnocovanie a spracovanie kybernetických incidentov
 • koordinácia riešenia incidentov
 • sledovanie nových hrozieb, zraniteľností a trendov v informačnej bezpečnosti
 • reporting

Požiadavky

 • minimálne stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I alebo II stupňa vítané
 • junior pozícia vhodná aj pre čerstvých absolventov (resp. popri vysokej škole)
 • anglický jazyk – minimálne stredne pokročilý (B2), v rozsahu min. IT jazyka

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis.

Právnik

Miesto práce

Bratislava

Plný úväzok

Od 2 000 EUR brutto/ Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

Termín nástupu

ihneď po úspešnom ukončení prijímacieho konania

Náplň práce

 • Aktívne zabezpečovať súlad činnosti Vládnej jednotky CSIRT s verejným právom, najmä s: zákon o kybernetickej bezpečnosti, o informačných technológiách verejnej správy, o elektronických komunikáciách, o ochrane osobných údajov, o e-governmente, o ochrane utajovaných skutočností, o slobode informácií, o ochrane kritickej infraštruktúry, o finančnej kontrole, trestný zákon a ich podzákonné predpisy a s európskym právom smernice NIS, NIS2, GDPR, CER, DORA.
 • Vytváranie návrhov zmlúv a úprava zmluvných podmienok (hlavne IT kontraktov a dohôd o spolupráci) pre špecifické potreby CSIRT.SK.
 • Sledovanie a zapájanie sa do legislatívnej činnosti z pozície Vládnej jednotky na úrovni EÚ a SR.
 • Sledovanie a zapájanie sa do trendov v policy-making v organizáciách TF-CSIRT, FIRST a CSIRT Network.
 • Spracovávanie licenčných podmienok právna podpora pri riadení licencií CSIRT.SK.

Požiadavky

 • vysokoškolské II. stupňa
 • anglický jazyk – minimálne stredne pokročilý (B2), v rozsahu min. IT jazyka

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis.

Sieťový inžinier (junior/senior)

Miesto práce

Košice

Plný úväzok

Od 1 416,00 EUR brutto/ Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača. Súčasťou mzdy môže byť osobný príplatok.

Termín nástupu

ihneď po úspešnom ukončení prijímacieho konania

Náplň práce

 • zodpovednosť za prevádzku sieťovej infraštruktúry (MikroTik)
 • spolupráca pri rozvoji IP infraštruktúry
 • spolupráca pri zabezpečení sietí, správa FW/IDS/IPS platformy
 • riešenie incidentov a problémov
 • vytváranie a udržovanie technickej dokumentácie, inventúry siete a služieb
 •  administrácia OS GNU/Linux
 • znalosť virtualizačnej platformy KVM a databázových systémov

Požiadavky

 • minimálne stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I alebo II stupňa vítané
 • junior pozícia vhodná aj pre čerstvých absolventov
 • anglický jazyk – minimálne stredne pokročilý (B2), v rozsahu min. IT jazyka

Ak Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, pošlite nám žiadosť o prijatie a profesijný životopis.