Kritická zraniteľnosť produktov FortiOS a FortiProxy

Spoločnosť Fortinet oznámila prítomnosť kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v produktoch FortiOS a FortiProxy. Zraniteľnosť umožňuje potenciálnemu vzdialenému útočníkovi vykonať na cieľovom zariadení ľubovoľný kód alebo príkazy prostredníctvom špecificky vytvorených paketov a môže viesť k celkovej kompromitácii zariadenia. Zraniteľnosť bola odstránená vo verziách FortiOS 7.2.4 a vyššie, 7.0.11 a vyššie a vo verziách FortiProxy 7.2.3 a vyššie a 7.0.10 a vyššie.

Zraniteľné systémy:

FortiOS verzie 7.2.0 – 7.2.3

FortiOS verzie 7.0.0 – 7.0.10

FortiProxy verzie 7.2.0 – 7.2.2

FortiProxy verzie 7.0.0 – 7.0.9

Opis činnosti:

CVE-2023-33308 (CVSS skóre 9,8)

CVE-2023-33308 je kritická zraniteľnosť typu pretečenia zásobníka, ktorá umožní vzdialenému útočníkovi vykonať na cieľovom zariadení ľubovoľný kód alebo príkazy. Zraniteľnosť je zneužiteľná prostredníctvom špecificky vytvorených a odoslaných paketov dosahujúcich proxy alebo firewall politiky s režimom proxy spolu s hĺbkovou kontrolou paketov SSL.

Zraniteľnosť identifikovali výskumníci bezpečnostnej firmy Watchtowr.

Závažnosť zraniteľnosti: Vysoká

Možné škody:

  • Vzdialené vykonávanie kódu a príkazov

Odporúčania:

Spoločnosť Fortinet uviedla, že zraniteľnosť je opravená v nasledujúcich verziách:

FortiOS verzia 7.2.4 a vyššie,
FortiOS verzia 7.0.11 a vyššie,
FortiProxy verzia 7.2.3 a vyššie,

FortiProxy verzia 7.0.10 a vyššie.

VJ CSIRT preto odporúča bezodkladnú aktualizáciu na novšie zabezpečené verzie.

V prípade, že zraniteľné zariadenie nie je možné bezodkladne aktualizovať, spoločnosť Fortinet ho odporúča zabezpečiť upravením konfigurácie – vypnutím podpory HTTP/2 v SSL inšpekčných profiloch používaných proxy alebo firewall politikami s režimom proxy.

Odkazy:

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fortinet-warns-of-critical-rce-flaw-in-fortios-fortiproxy-devices/

https://securityaffairs.com/148395/hacking/fortinet-fortios-fortiproxy-critical-bug-2.html

https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-183

https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2023/07/11/fortinet-releases-security-update-fortios-and-fortiproxy