Mesačný prehľad kritických zraniteľností jún 2023

Na našej web stránke boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci jún 2023.

Mesačný prehľad – 06/2023 PDF (609 kB)

Prehľady sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.