Mesačný prehľad kritických zraniteľností apríl 2023

Na našej web stránke boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci marec 2023

Mesačný prehľad – 04/2023 PDF (255 kB)

Prehľady sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.