Zraniteľnosť Foxit PDF Reader a Foxit PDF Editor umožňuje vzdialene vykonávať kód

Spoločnosť Foxit opravila v produktoch Foxit PDF Reader a PDF Editor (PhantomPDF) kritickú zraniteľnosť, ktorá umožňuje útočníkom vzdialene vykonávať kód.

Opis činnosti:

Spoločnosť Foxit opravila kritickú zraniteľnosť v produktoch Foxit PDF Reader a Foxit PDF Editor (predtým PhantomPDF). Vzdialený útočník môže zneužiť zraniteľnosť podvrhnutím špeciálne upraveného PDF súboru alebo škodlivej webstránky. To mu umožní zapisovať do pamäte mimo povolených hodnôt a získať možnosť vykonávať kód na zraniteľnom zariadení. Dôvodom je, že aplikácia nekontroluje dĺžku vstupného parametra niektorých API funkcií z knižnice GDI.

Zraniteľné systémy:

Foxit PDF Reader pre Windows verzia 12.0.2.12465 a staršie

Foxit PhantomPDF pre Windows verzia 10.1.9.37808 a staršie 10.x, 11.2.3.53593 a staršie 11.x a 12.0.2.12465 a staršie 12.x

Závažnosť zraniteľnosti: Vysoká

Možné škody:

  • Vzdialené vykonávanie kódu

Odporúčania:

Bezodkladná aktualizácia Foxit PDF Reader a Foxit PDF Editor aspoň na verziu 12.1.

Odkazy:

https://www.securityweek.com/foxit-patches-code-execution-flaws-pdf-tools

https://www.foxit.com/support/security-bulletins.html