Hľadáme riaditeľa vládnej jednotky CSIRT

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá uchádzača na pozíciu riaditeľa vládnej jednotky CSIRT.

Viete viesť tím odborníkov? Máte výborné komunikačné schopnosti? Ste doma v témach IT a kyber bezpečnosti? Disponujete analytickými schopnosťami? Hľadáme práve Vás! Prihlásiť sa môžete do 23.12.2022

Čo bude napríklad Vašou úlohou?

 • Manažérske zručnosti na vysokej úrovni
 • Komunikačné zručnosti na vysokej úrovni
 • Vedenie  tímu  IT špecialistov kybernetickej bezpečnosť
 • Zabezpečiť optimálne prostredie pre včasnú detekciu hrozieb a kyber incidentov vo verejnej správe
 • Tvoriť koncepčné a metodické materiály v oblasti pôsobenia CSIRTu
 • V oblasti kybernetickej bezpečnosti spolupracovať s organizáciami a združeniami na Slovensku aj v zahraničí

Čo očakávame?

 • 5 rokov praxe v oblasti bezpečnosti, prípadne v jednotke  CSIRT/ CERT
 • 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
 • rámcový prehlaď v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • Windows používateľ – pokročilý alebo Linux používateľ – pokročilý,
 • Windows administrátor – základy alebo Linux administrátor – základy,
 • prehľad v oblasti prevádzky a riešenia problémov sieťových zariadení (routerov, switchov, firewallov a IDS/IPS) – výhodou,
 • znalosť hrozieb a zraniteľností informačných a komunikačných prostriedkov a procesu ich monitorovania a riešenia
 • znalosť antivírusových nástrojov, skriptovanie – výhodou
 • znalosť procesu riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov a jeho riadenia
 •  znalosť fungovania medzinárodnej komunity CSIRT, najmä TF-CSIRT a FIRST
 • znalosť relevantnej právnej úpravy, tzn. minimálne:
  • Zákon č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • vyhláška NBÚ č.166/2018 Z. z. o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
  • Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, stupeň „dôverné“
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni B1
 • Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

Termínpodania žiadosti zašlite spolu s požadovanými dokladmi do  23. 12. 2022 (do 23:59 hod.) s označením „VK 1/2022 – CSIRT – NEOTVÁRAŤ“ na obálke na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, osobný úrad, Pribinova 25, 811 09 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovú adresu vyberove.konanie@mirri.gov.sk

CSIRT__Oznamenie_vyhlasenia_VK_2022