Microsoft v rámci Patch Tuesday opravil závažnú aktívne zneužívanú zraniteľnosť vo Windows

Spoločnosť Microsoft vydala v septembri 2022 balík opráv pre operačné systémy Windows opravujúcich 63 zraniteľností. 5 z nich dostalo hodnotenie kritická. Dve zraniteľnosti sú typu zero-day, pričom jedna je aktívne zneužívaná.

Opis činnosti:

Spoločnosť Microsoft opravila v rámci svojho pravidelného mesačného balíka aktualizácií Patch Tuesday opravila 63 zraniteľností, z toho 5 kritických. Dve opravené zraniteľnosti sú typu zero-day, pričom pre jednu existuje verejne dostupný kód pre jej zneužitie. Najvážnejšie zraniteľnosti umožňujú eskaláciu oprávnení, vzdialené vykonávanie kódu, či vykonávanie príkazov SQL.

CVE-2022-37969 (CVSSv3 7.8)

Závažná aktívne zneužívaná zero-day zraniteľnosť v ovládači Common Log File System. Útočníkovi umožňuje získať oprávnenia na úrovni SYSTEM. Pre jej zneužitie potrebuje útočník prístup ku zraniteľnému zariadeniu s možnosťou vykonávať kód. Zraniteľnosť nahlásili spoločnosti Microsoft bezpečnostní výskumníci zo štyroch spoločností, DBAPPSecurity, Mandiant, CrowdStrike, a Zscaler, ktorí tiež objavili na internete dostupný kód pre jej zneužitie.

Zraniteľné systémy:

Windows 10 for 32-bit Systems
Windows 10 for x64-based Systems
Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems
Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems
Windows 10 Version 20H2 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 20H2 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems
Windows 10 Version 21H1 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 21H1 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 21H1 for x64-based Systems
Windows 10 Version 21H2 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 21H2 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 21H2 for x64-based Systems
Windows 11 for ARM64-based Systems
Windows 11 for x64-based Systems
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows 8.1 for 32-bit systems
Windows 8.1 for x64-based systems
Windows RT 8.1
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Server Core installation)
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation)
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 (Server Core installation)
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation)
Windows Server 2016
Windows Server 2016 (Server Core installation)
Windows Server 2019
Windows Server 2019 (Server Core installation)
Windows Server 2022
Windows Server 2022 (Server Core installation)
Windows Server 2022 Azure Edition Core Hotpatch

Závažnosť zraniteľnosti: Vysoká

Možné škody:

  • Zvýšenie oprávnení na úroveň SYSTEM
  • Vzdialené vykonávanie kódu

Odporúčania:

Bezodkladné nasadenie septembrového balíka opráv na zraniteľné produkty spoločnosti Microsoft. Opravy zraniteľnosti CVE-2022-37969 nájdete pre jednotlivé podporované verzie systému Windows tu.

Odkazy:

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-september-2022-patch-tuesday-fixes-zero-day-used-in-attacks-63-flaws/

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-37969

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-37969

https://blog.talosintelligence.com/2022/09/microsoft-patch-tuesday-for-september.html