Mesačná správa CSIRT.SK – Máj 2022

V publikovanej správe sa zameriame na dianie v oblasti informačnej bezpečnosti vo svete a na Slovensku v mesiaci apríl 2022. Pridávame aj prehľad kritických zraniteľností produktov a nástrojov.

CSIRT.SK ako vládna jednotka na riešenie počítačových incidentov
monitoruje lokálne aj globálne dianie v rámci informačnej bezpečnosti.
Štandardne tento príspevok prináša prehľad udalostí a informácií
zozbieraných jednotkou CSIRT.SK pri svojej činnosti. Z kapacitných
dôvodov však dočasne uverejňujeme skrátenú verziu správy, ktorá obsahuje
prehľad z činnosti vládnej jednoty CSIRT a obsah mesačného prehľadu
zraniteľností.

Mesačná správa CSIRT.SK – Máj 2022 (760 KB)

Mesačné správy CSIRT.SK sú spracovávané od augusta 2018 a sú dostupné v časti Mesačná správa CSIRT.SK a prehľad bezpečnostných udalostí vo svete a u nás.