Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac júl 2021

Na našej web stránke boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci júl 2021.

Mesačný prehľad – 07/2021 PDF (266 kB)

Prehľady sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.